- Prosjektlederen er snart er død

- Prosjektlederen er snart er død

For med Smidig finnes det bare én autoritet: Målet om et bra produkt.

- Smidig betyr ikke å løpe løpsk. Men man kan ikke fortelle et Smidig-team hvordan de skal jobbe, sier Sergey Dmitriev.

Dmitriev jobber som Agile Coach og smidigekspert i Oslo. Han fokuserer på å lære organisasjoner Scrum, Kanban og Lean-prinsipper.

- Finnes det en prosjektleder i en smidig verden?

- Man kan kalle det hva man vil. Det er i alle fall store forskjeller fra en tradisjonell prosjektleder som vi kjenner fra Fossefallsmetoden. Tenker da spesielt på selvorganisering i teamet. Det å lede blir litt på kanten, sier Dmitriev.

Sergey Dmitriev har jobbet med overgangen mot Smidig i flere organisasjoner. Han har startet sitt eget internettselskap og vært teknisk ansvarlig for blant annet den norske søkemotoren Kvasir.no.

- I Smidige-metodikk har "sjefen" en visjon. Rollen kan hete hva som helst, men vedkommende må vite hva produktet er og hva som skal bygges.

Prosjektlederen er borte

Geir Amsjø, Scrum-spesialist i tredje grad, var den første med tittelen Scrum-trener i Norge. På sin egen blogg "Geirs smidige hjørne" skrev han nylig at Smidig er basert på en ledelsesfilosofi som bygger på Lean og er et motstykke til tradisjonell tankegang.

"Jeg forstår at hverdagen til en del prosjektledere og deltagere er vanskelig. Balansegangen mellom å pushe kunden mot Smidig, samtidig som vi må forholde oss til status quo er ikke lett. Men om vi lener oss tilbake og slutter å trykke på, vil vi ikke få særlig endring. Det bestående er trygt og vil lett vinne over endring som er ukjent og farlig", skriver han.

Til Computerworld går han lengre og sier prosjektlederrollen i utgangspunktet borte.

- Prosjektlederne må nok finne seg i at rollen er på vikende front. Mange prosjekter kan nok fint klare seg uten. I store prosjekter må man ha en koordineringsrolle. På den annen side bør man ikke starte store prosjekter, sier Amsjø.

Forsvarer sin rolle

- Mange prosjektledere prøver å forsvare rollen sin, sier Geir Amsjø videre.

Han mener ordet prosjekt er gammeldags og at tankesettet heller bør bevege seg mer mot produktutvikling – for å signalisere et mer langsiktig fokus.

- For et best mulig utviklingsresultat må man bruke tid. Veldig mange prosjekter har en deadline og for mye fokus på rask ferdigstillelse - og det kan gå på bekostning av kvaliteten, mener Amsjø.

- Er det ingen kontroll i et Smidig prosjektløp?

- Smidig er ikke overlatt tilfeldighetene. Du skal hele tiden kontrollere om man er på rett vei. Men det betinger at man leverer ofte.

- Hvem vurderer leveransen?

- Det er produkteieren, som i stor grad erstatter prosjektlederen.

- Hva er forskjellen?

- Produkteieren fokuserer på produktet, mens teamet må være selvgående. Her er det veldig viktig at produkteier, eller kunden, motiverer i forhold til visjonen og forstår brukerne løsningen som lages.

Man skal få lov til å gå på trynet, les videre på neste side!

Utvikling Og Metode