- Ethernet, hva er det?

- Ethernet, hva er det?

KRONIKK: Norge er en sinke på standarder for kommunikasjon.

Ethernet er nå etablert som den globale standarden for lukkede nett. Basert på en utvikling der data utgjør det dominerende trafikkinnholdet i de fleste nett, er det globale markedet for Ethernet-tjenester tidoblet i omsetning fra 2004 til i dag, fra 2,5 til 25,2 milliarder dollar.

Paradokset er at vi i Norge i liten grad har vært med på å høste av denne veksten.

Ethernet ble oppfunnet i 1972, og er i dag den mest modne og veletablerte nettverksteknologien for datatrafikk. Historisk har Ethernet hovedsakelig vært benyttet i lokale bedriftsnett (LAN), med tilhørende krav til enkelhet og stabilitet. Det siste tiåret har vi imidlertid sett en rivende utvikling internasjonalt, hvor Ethernet nå er etablert som den globale standarden for lukkede nett, såkalte Wide Area Network (WAN).

Ethernet er i dag en veletablert transportteknologi i markedet for carriere og såkalte "metro network". Ethernet muliggjør forenklet routing av trafikk, større skalerbarhet, forenklet drift, lavere kostnader og økt sikkerhet. På utstyrssiden satser alle de store produsentene tungt på Ethernet-produkter innenfor dette området. For tjenestetilbydere og operatører representerer Ethernet i dag den mest fremtidsrettede plattformen for produksjon av tjenester. Operatører etterspør et nett for alle tjenester og applikasjoner, og har samtidig et behov for økt kapasitet og reduserte kostnader. Ethernet svarer på disse behovene ved å gi flere Mbit per krone og lavere investeringer for operatøren.

Forlenger LAN

Millioner av brukere benytter denne teknologien til å løse et bredt spekter av behov innen informasjon, kommunikasjon og underholdning. Internasjonalt har Ethernet passert IP VPN som den foretrukne aksessteknologien for virksomheter som knytter flere lokasjoner sammen i et nett (WAN).

Den grunnleggende fordelen ved Ethernet-teknologien er at den forlenger virksomhetens LAN og tilbyr den samme enkelheten, stabiliteten og kapasiteten som brukerne kjenner fra sitt lokale nett, uavhengig av lokasjon. Ethernet-teknologien er designet for datatrafikk, og har derfor en fordel når data dominerer trafikkinnholdet. Ethernet har også betydelige fordeler i håndteringen av kapasitetskrevende applikasjoner, som overføring av video. De siste årene har det vært en eksplosiv vekst i bruken av denne typen applikasjoner, hvor video alene vokser med flere hundretalls prosent i året.

VPN

Det er intet galt med at IP VPN råder grunnen i Norge, men det er kanskje et tankekors at kunder som etterspør andre løsninger her hjemme, ofte får et "hæ" til svar, når de spør etter andre løsninger enn IP VPN.

Av en eller annen grunn er Norge en sinke når det gjelder å se på andre standarder for kommunikasjon. Noe av årsaken er kanskje at vi var svært tidlig ute og ble veldig gode på IP VPN-løsninger. At vi har relativt sett mange små bedrifter med få avdelingskontorer, eller at vi rett og slett ikke har fulgt godt nok med i timen.

Selvsagt finnes det gode unntak og det er jo slettes ikke sikkert at Ethernet er svaret, men alternativer er alltid bra. Nettet har utviklet seg og det medfører at IKT-Norge nå tar initiativ til å starte et Ethernet-forum. Nettopp for å bidra til å spre kunnskap om at det finnes andre løsninger og at våre medlemmer skal være beredt når kundens "spekk" spør etter noe annet enn IP VPN. Og ikke minst at det skjer en kommersiell vekst innen Ethernet som det vil være dumt å lukke øynene for.

Den kraftige veksten antas å fortsette internasjonalt, med om lag 30 milliarder dollar i 2012. Mer informasjon om Ethernetforum kan du få ved å kontakte IKT-Norge.

Utvikling