Etterlyser flere smidige ledere

Etterlyser flere smidige ledere

Bare utviklere har forstått hva smidige metoder handler om.

KURSAKTØREN: Smidig programvareutvikling har vært på kodernes radar en stund, men på det norske kursmarkedet har ikke begrepet vært profilert så lenge.

Bouvet, en av Norges største kursaktører innen it, startet sitt første Scrum-kurs for ganske nøyaktig for fem år siden. Siden har det bare blitt mer og mer. Siste skudd på stammen er et Scrum-kurs for ledere, som starter nå i høst.

Kurset heter på godt norsk "Lean Executive Scrum", og tar for seg en arbeidsmetodikk for å få en organisasjon til å søke en konstant forbedring og utvikle en kultur som støtter opp under dette.

- Smidig er fantastisk for kommunikasjon innen et team, og ut mot kundene, sier prosjektleder Christian Stensholt.

Oppdatert erfaring

Bouvet, som oppstod i 2002 etter at den norske delen av Cell Network ble et eget selskap, har en kurstradisjon som kan føres helt tilbake til 1992. Selskapet har rundt 600 ansatte og leverer tjenester innen portaler, systemutvikling, systemintegrasjon, SAP, BI, applikasjonsforvaltning og kurs.

- Vi har ingen instruktører som er fulltidsansatt i kursavdelingen. Alle foredragholdere jobber selv i prosjekter, slik at de har mye og oppdatert erfaring. Vi prøver å gjenspeile fagmiljøet vi har i Bouvet, forteller lederen for kursavdelingen, Ane Amundsen.

Utover sine egne ansatte inviterer selskapet hyppig utenlandske aktører til å holde kurs.

- Instruktørene er en miks av både egne og innleide eksperter. Vi henter også inn en del kjente foredragsholdere, sier Amundsen.

- Fordelen med instruktører som er selv i jobb er at man hele tiden får praktiske eksempler. Da blir kursene ikke en kjedelig og teoretisk forelesning, sier Åsmund Mæhle.

Lærer å samhandle

På noen av kursene går det enda hardere for seg enn på andre. Scrum-kursene til Bouvet medfører mye energisk samspill mellom deltagerne.

- På de smidige kursene står folk og kaster papirfly til hverandre og springer rundt i gangene. I det hele tatt er ofte mye rabalder rundt dem. Det handler jo om å lære samarbeid, og da må man utfordres litt, sier Amundsen.

Ifølge Stensholt, som er blant kursholderne på smidige metoder, har denne arbeidsmetodikken inntatt nærmest hele utviklerbransjen i Norge.

- Mange av prosjektene vi kjører bruker Scrum. Smidig har de siste årene utviklet seg kraftig, fra å være umodent til å bli modent, sier Stensholt.

Modnes fort

Dermed øker også behovet for et lederkurs. Mange utviklere som jobber i prosjekter er skolert i smidige samarbeidsmåter og jobber med det til daglig. Men også ledelsen må forstå hvordan man jobber og planlegger. Scrum er en taktisk måte å arbeide på, men nå må det også bli strategisk, ifølge Bouvet.

- Man må få en felles forståelse for prosjektet, sier Stensholt.

Han forteller at mange synes det i starten er litt vanskelig å reise seg opp og fortelle om progresjonen i arbeidsoppgavene, men at de fleste fort vender seg til det fort.

- Det er særlig morsomt å se hvordan unge mennesker tilpasser seg. Unge utviklere modnes veldig raskt, og de lærer å ta ansvar. Det blir synlig hva man driver med. Jeg tildeler aldri oppgaver lenger, jeg passer på at prosessen går av seg selv. De plukker selv oppgavene fra veggen, sier Stensholt.

Det er nettopp denne dynamiske og resultatdrevne prosjektmetodikken som gjør at man kan jobbe fleksibelt, og fange opp endringer underveis.

- Vi har sett at det funker. Nå ser vi at behovet for ledere øker, i tillegg at vi har fått bedre kontraktsformer med blant annen PS2000, som er bedre tilpasset en smidig tankegang, sier Mæhle.

Utvikling