Medlemsflukt fra Standard Norge

Medlemsflukt fra Standard Norge

En rekke sentrale personer melder seg ut av Standard Norge i protest mot OOXML-prosessen.

Bråket rundt ISO-godkjennelsen av Microsofts dokumentformat Office Open XML fortsetter. Nå melder en rekke medlemmer seg ut av Standard Norge i protest mot organisasjonens håndtering av ISO-prosessen.

Et klart flertall i den norske fagkomiteen vendte tommelen ned for å godkjenne OOXML som en ISO-standard. Likevel valgte Standard Norge å stemme ja i den siste internasjonale avstemningen i april.

LES OGSÅ: ISO bekrefter Microsoft-seier

Totalt stemte 86 prosent av alle nasjonale standardiseringsorganer ja til ISO-standardisering, men flere land har i etterkant klaget på avgjørelsen.

LES OGSÅ: Opprør mot OOXML - igjen

En rekke av medlemmene i den norske fagkomiteen velger nå å melde seg ut av Standard Norge, fordi de organisasjonen har "mistet sin troverdighet på it-området." Alle vil fortsette standardiseringsarbeid i regi av andre organisasjoner enn Standard Norge.

Les hele pressemeldingen fra OOXML-motstanderne her:

”Det er leit når organisasjoner som skal ha vårt felles beste som mål svikter oppgaven. Gjennom arbeidet med OOXML har Standard Norge vist, med klar margin, at de ikke er skikket til å representere Norge i ISO.

- Standardisering av formater for innhold på nettet er viktigere enn noen gang. En stor del av menneskehetens kommunikasjon foregår digitalt, og alle - ALLE - skal ha mulighet for å lese og skrive disse formatene, sier Håkon Wium Lie.

Standard Norge valgte å trosse sin egen fagkomité og stemme ja til en spesifikasjon som er umoden, ubrukelig, og uverdig å kalles en ISO-standard.

Slik Standard Norge har gjennomført denne prosessen anser vi at organisasjonen har mistet sin troverdighet på it-området. Standard Norge har satt sine egne kommersielle interesser foran det som er mest samfunnstjenlig, teknologisk og faglig tilrådelig.

- Ved å delta i et videre arbeide innenfor Standard Norge vil også vi miste vår faglige troverdighet", sier Arne S. Nielsen.

Derfor velger vi å stå utenfor.

Vi innstiller vårt samarbeid med Standard Norge fordi:

- Administrasjonen i Standard Norge har valg å vektlegge 37 likelydende brev fra Microsoft-partnere mer enn sin egen fagkomité.

- Prosessen i Standard Norge har vært uforutsigbar og spillereglene har blitt endret av administrasjonen underveis.

- SN og ISO har begått en rekke brudd på sine egne regler og andre uregelmessigheter i OOXML-prosessen.

- Standard Norge har overkjørt hundretusener av brukere i offentlig og privat sektor, mener Martin Bekkelund.

Det masse-kopierte Microsoft-brevet inneholdt ikke en eneste faglig vurdering. Standard Norge sa selv at denne type synsing ikke skulle vektlegges. Deretter skiftet de mening på slutten av OOXML-prosessen, og vektlegger Microsoft-brevene. Standard Norge førte dermed komitemedlemmene bak lyset.

Prosessen i Standard Norge er uforutsigbar, subjektiv og endres fortløpende bak kulissene.

- Det finnes ingen ankeinstans i eller utenfor Standard Norge - de administrative personene som fatter belutninger er de samme personene som behandler - det vil si trenerer, ignorerer og skrinlegger - anker og klager, sier Trond Heier.

Standard Norge har på vesentlige punkter brutt ISOs prosedyrer for behandling av en standard. Blant annet ble det aldri forelagt medlemmene en fullstendig spesifikasjon av OOXML-formatet, da beslutninger skulle fattes.

Klager fra Norge, Danmark, Brasil, India, Sør-Afrika og flere er ikke fulgt opp slik vedtektene krever.

OOXML-prosessen granskes nå av konkurransemyndighetene i EU.

Hver og en av oss vil fortsette arbeidet i regi av andre organisasjoner enn Standard Norge”, heter det i pressemeldingen som er signert:

Håkon Wium Lie

Martin Bekkelund (NUUG)

Petter Reinholdtsen (NUUG)

Linpro AS v/ Trond Heier

Bjørn Venn

Steve Pepper

Arne Sigurd Rognan Nielsen

Henning Kulander

Axel Bojer

Geir Isene

Thomas Malt

Anthony Lardahl (NUUG)

Knut Olav Bøhmer

Les om:

Utvikling