Nye krav til offentlig prosjektledelse

Nye krav til offentlig prosjektledelse

Store it-prosjekter bytter leder i altfor høyt tempo i Storbritannia.

Riksrevisjonen (National Audit Office) i Storbritannia advarer parlamentet om at det er et stort problem at prosjektledere i det offentlige slutter i høy fart melder Computerworlds nyhetstjeneste .

Innstrammingene som foretas i offentlig pengebruk i Storbritannia skal delvis kompenseres med bedre it-løsninger. Problemer med rekruttering gjør at prosjekter settes i fare på grunn av at prosjektledere med seniorerfaringer slutter eller de mangler som prosjekteiere i store prosjekter.

Prosjekthavari florerer

Som eksempel brukes et flerårig prosjekt i regi av den engelske skatteetaten for å lage it-støtte for et system som ligner det norske forskuddskattetrekkssystemet.

- Ingen senior prosjektleder satt som eier av prosjektet i mer enn ett år. Hver ny eier endret også spesifikasjonene. Det hele kollapset totalt til enorme kostnader for de engelske skattebetalerne, sier leder Margaret Hodge i NAO.

I den ferske rapporten til Underhuset forteller NAO sin oppdragsgiver at kompetanseproblemet med flere offentlige prosjekter fører til massiv sløsing med offentlige midler.

Eksemplene omfatter et brannkontrollprosjekt som forbrukte 10 prosjekteiere på fem år. For fem år siden var halvparten av prosjekteierne helt ferske som prosjektledere. To år seinere var det klart at åtte av atten prosjekteiere ikke hadde erfaring fra større prosjekter i privat sektor. I 2010 var gjennomsnittlig ansattid 18 måneder for prosjekteiere.

For høy byttetakt

I den ferske rapporten konkluderer NAO at utskiftingstakten av prosjekteiere utvanner kontrollen med prosjekter, sprenger bevilgningsrammene, forsinker gjennomføring og svekker folkevalgt kontroll med offentlige prosjekter.

- Prosjekteiere må holdes ansvarlig for levering av prosjekter til rett tid til rett budsjett. De må få full mulighet til å lede alle deler av prosjektet slik at dette kan oppnås. I alle store prosjekter bør det være en prosjekteier som sammen med økonomiansvarlig er ansvarlig overfor Parlamentet, konkluderer NAO.

Revisjonen sier seg fornøyd med at bedre prosjekthåndtering er et handlingspunkt i den nye it-strategien den britiske regjeringen annonserte i forrige uke.

NAO er i likhet med den norske Riksrevisjonen parlamentet sitt eget kontrollorgan for forvaltning av bevilgninger fra det folkevalgte parlamentet til Statens øvrige organer. Rapportene fra Riksrevisjonen skal gi parlamentsmedlemmene informasjon om bruk, feilbruk og råd om reaksjoner og bedre håndtering av ressursene som bevilges til drift av offentlig sektor.

Utvikling