Smidig Statnett-kontrakt til Steria

Smidig Statnett-kontrakt til Steria

Smidig systemutvikling skal gi bedre kraftnett verdt 100 millioner kroner.

It-konsulentselskapet Steria skal levere et stort smidig systemutviklingsprosjekt til Statnett. Kontrakten har en forventet verdi på rundt 100 millioner kroner.

– Vi har behov for å skifte ut flere av kjernekomponentene i våre it-systemer. En av disse endringene er utskifting av Landssentralenes regulerings- og markedssystem (LARM), som vi bruker til å regulere og sikre balanse i kraftnettverket, sier Peer Olav Østli, konserndirektør for IKT i Statnett.

Ny plattform

Prosjektet skal utvikle en ny plattform som skal erstatte dagens system og moduler, sikre brukerne på Landssentralen god og effektiv systemstøtte, samt gjøre Statnett i stand til å gjennomføre endringer i markedssystemene enklere og raskere.

– Vi mottok flere gode tilbud, men Sterias tilbud utmerket seg positivt tidlig i prosessen. Vi føler oss trygge på at vi har fått en god partner som vi vil jobbe tett sammen med de kommende årene, forteller Østli.

Det første Steria-teamet er allerede på plass i Statnetts lokaler for å forberede og planlegge kommende delleveranser, ifølge Lene Melfald, direktør for systemutvikling i Steria.

– Løsningsbeskrivelsesfasen fortsetter til slutten av november. Da oppbemannes prosjektet ytterligere for neste fase av prosjektet, konstruksjonsfasen.

Smidig prosjekt

I kraftbransjen foregår det hele tiden norske, nordiske og europeiske diskusjoner om markedsendringer, og for Statnett er det viktig at ikke it-systemet er en flaskehals når disse endringene skal gjennomføres. Derfor ønsket nettselskapet en smidig prosjektgjennomføring som kan håndtere endringer i krav på en god måte.

Steria har de siste årene satset tungt på smidig prosjektgjennomføring, og har vunnet flere anbud på smidige prosjekter, blant annet med Statens Pensjonskasse.

– Vi har lykkes med å tiltrekke oss noen av de beste profilene innen smidig utvikling og ledelse, og har i dag et stort og sterkt fagmiljø, sier Melfald i Steria.

Utvikling