TEST: Raskere filkopiering med Teracopy

TEST: Raskere filkopiering med Teracopy

Dette gratisprogrammet gir deg bedre ytelse og bedre kontroll over store kopieringsjobber. Les hvordan.

Når et selskap påstår å ha laget et program som fører til at filkopiering under Windows blir langt raskere, ja, da lytter man. Hvis det er en ting som er negativt med HD-eraen vi lever i, må det være at de nye formatene fører til at størrelsen på filer eser.

Store filer fører til at kopiering tar lengre tid.

En av de første tankene som streifet vårt hode da vi hørte Teracopy og raskere filkopiering i samme åndedrag var selvsagt: hvordan?

Code Sector hevder at Teracopy er raskere enn den tradisjonelle filkopieringshåndtereren som man finner i Windows, fordi programmet sørger for automatisk justering av buffere. Effekten av dette er redusert søketid.

En annen ytelsesfordel Teracopy innehar, er at programmet støtter såkalt asynkron kopiering – noe som skal føre til at ytelsen på kopiering av filer mellom to fysiske harddisker går opp. Grunnen til at vi skriver fysiske disker eksplisitt er fordi det er lite å hente for personer som kopierer filer mellom to partisjoner på samme disk eller flytter filer/mapper fra et sted til et annet på samme disk.

TeraCopy forenkler store kopieringsjobber. Foruten å øke kopieringsytelsen, kan programmet også gjøre et par kjekke ting, som for eksempel undersøke kopieringsmålet for duplikater.

Installasjon og bruk

Teracopy er gratis til privat bruk, mens en profesjonell-utgave må kjøpes til kommersielt bruk. I tillegg til dette, har versjonen som koster penger noen få ekstrafunksjoner som for eksempel tilgang til gratis oppdateringer, mulighet til å fjerne filer fra en kopieringskø samt brukerstøtte. Den profesjonelle utgaven koster med dagens Euro-kurs, rundt 140 kroner inkl. mva.

Per i dag fungerer Teracopy kun på 32-bit utgavene av Windows. 64-bit-støtte kommer i en senere utgave.

Installasjon av programmet er enkelt – takket være en høyst automatisert installasjonsprosess som i praksis krever at du trykker på «Neste». Etter den korte installasjonsprosessen er programmet klart til bruk og applikasjonen settes til å være den foretrukne kopieringsbehandleren i Windows.

Det betyr at hver gang du forsøker å kopiere noe, vil Teracopy benyttes. Ønsker du ikke dette, kan dette velges bort fra innstillingsmenyen for programmet. Gjør du dette, kan du alltid få tilgang til Teracopy ved å markere en eller flere fil/mapper og høyreklikke og velge Teracopy fra menyen som dukker opp.

Vi var i utgangspunktet ganske skeptisk til Teracopy og hvor godt programmet ville yte. Men vi må faktisk si at vi ble positivt overrasket. Da vi kopierte rundt 2 GB data fra en disk til en annen disk, var kopieringshastigheten på rundt 15,4 MB for Windows Utforsker, mens for Teracopy var gjennomsnittshastigheten på 19,6 MB. Dette må sies å være bra.

Brukergrensesnittet kan vises i en minimalistisk utgave og en mer detaljert utgave.

Flere tester vi gjorde viste at Teracopy alltid lå et hestehode foran Windows Utforsker i hastighet. Bra.

Funksjonalitetsnivået er jevnt over bra. Teracopy har en del kjekke funksjoner som å teste filer for CRC-feil, undersøke om det eksisterer duplikater der filene skal flyttes/kopieres til (basert på «diff»-metoden) og sette kopieringsjobber på pause.

En annen nyttig funksjon som programmet kommer med er oppdaging av feil. Dersom en fil ikke lot seg kopiere på grunn av feil, vil det gjøres noen nye forsøk før programmet hopper over filen. Dette er i sterk kontrast til Windows Utforsker der den minste kopieringstrøbbel vil gjøre at hele kopieringsprosessen avbrytes.

Konklusjon

Ja, Teracopy er et hendig verktøy som gjør kopiering en del raskere. Programmet er også nyttig for å få bedre kontroll over store kopieringsjobber. Selv om vi skal legge merke til at applikasjonen har en rekke kjekke funksjoner.

I bedriftssammenheng gir programmet ingen mening, om du ikke er ekstremt glad i å kopiere – det er kun da at prisen på 140 kroner skal kan forsvares.

PS! Code Sector har en versjon 2.0 av programmet under utvikling. I skrivende stund er denne utgaven ikke lansert, men du kan laste ned en betaversjon på Code Sectors nettsted.

Teracopy 1.22

Pris: Gratis til privat bruk
Internett: teracopy.com

Pluss:
Pause og gjenoppta filkopiering, hopper over filer som ikke lar seg kopiere, noe økt ytelse

Minus:
Foreløpig ingen 64-bit utgave

Utvikling