Utfordrer Microsoft til duell

Utfordrer Microsoft til duell

Kampen mellom IBMs Lotus Notes og Microsofts samhandlingsløsninger fortsetter. Nå utfordrer IBM rivalen til duell.

- I flere år har det vært en klar trend i markedet at brukere har gått fra IBM til Microsoft, sier direktør i Microsoft Offices norgesavdeling, Dagfinn Ringås til Computerworld.

- Dette har vi også sett i Norge hvor 90 av 102 definerte Enterprise-kunder nå benytter Exchange og 12 benytter Lotus Notes, sier Ringås. Han trekker frem Statoil, Storebrand og Gjensidige som eksempler på kunder som har konvertert til Microsofts samhandlingsplattform.

- Definerte Enterprise-kunder?

- Ja, vi har delt markedet inn i segmenter der Enterprise-kunder er en intern definisjon, som består av de rundt hundre største kundene i landet basert på omsetning og antall ansatte, og det er disse kundene vi har jobbet tettest på, forklarer Ringås.

Salgsdirektør for samhandlingsløsninger hos IBM, Morten Meier, er kritisk til Microsofts definisjonsgrunnlag, og mener det er gammeldags å bare tenke epost når man diskuterer samhandling.

- Samhandling er langt mer enn dette, og 30 prosent av Kapitals liste av Norges 50 største selskaper bruker våre samhandlingsløsninger enten det er Notes, Domino, Sametime eller Connections. Det betyr ikke nødvendigvis at de kun bruker programvare fra oss, men at løsninger fra IBM er en sentral del, sier Meier.

For å illustrere at kundestrømmen ikke bare går i én retning, forteller Meier eksempelvis at Norges Gruppen blant annet har migrert noen tusen MS Outlook/Exchange-brukere til IBM Notes/Domino.

Han opplyser at noen av IBMs største kunder i Norge inkluderer Norsk Hydro, Norges Gruppen, Orkla, Yara, Tine og Sparebank 1 Gruppen.

Samhandling

Dagfinn Ringås mener en av grunnene til at Microsoft kaprer kunder fra IBM er Microsofts satsing på samhandling og produktivitet som helhet, og at ulike deler av programmene i kontorpakkeløsningen kan sys sammen etter kundens behov, enten det er on-premise eller leveres i nettskyen.

Morten Meier mener at e-post fremdeles en grunnstein innen samhandling, men at selskapet nå ser en sterk økning innen mer effektiv og sanntids samhandling.

- Dette inkludert lynmeldinger (Instant Messaging), blogger, wiki'er (alle går til dokumentet og redigerer der og da), microblogging (statusmeldinger/oppdateringer/spørsmål), Unified Communications (integrere alle kommunikasjonsstrømmer, fra IM, e-post, telefoni (fast og mobil), video, skjermdeling, møterom og konferanser, sier han.

- Vi utfordrer gjerne Microsoft til en samhandlingsduell, sier Meier.

Tar Microsoft imot utfordringen?

Hva mener du bør sammenlignes i en eventuell duell mellom IBMs og Microsofts kontorstøtte/samhandlingsløsningner? Kom med innspill i kommentarfeltet!

Les om:

Utvikling