Verdiene som forsvant

Verdiene som forsvant

Programvareselskapet Exie trenger mer penger og dumper verdien av selskapet.

Exie gjennomførte i første halvår 2007 en emisjon som verdsatte selskapet til 70 millioner. Nå trenger selskapet igjen penger og har lagt opp til en emisjon som verdsetter selskapet 15 millioner – like mye penger som de skal ha inn. Dermed må eierne være med å spytte inn nye penger for å unngå å bli vannet ut av selskapet, skriver Finansavisen i dag.

Selskapet lokker med gevinstmuligheter på sikt. Før selskapet en gang har fått sitt nye produkt ferdig nevnes både Microsoft, Oracle, Cognos og SAS Institute som mulige kjøpere av selskapet.

Ifølge avisen skal pengene brukes til utvikling og lansering av Exies nye plattform for virksomhetsstyring, exie10.

Les om:

Utvikling