Fremtiden krever splitt og hersk

Fremtiden krever splitt og hersk

KOMMENTAR: Hvordan skal it-sjefen takle mer medbrakt utstyr?

De fleste er totalt avhengige. De færreste kan klare seg uten. Nettverkstilkoblingen tas for gitt. Men nettverkskapasiteten påvirker arbeidsmåten.

Hvor mange apparater vi kommer til å benytte om noen år er usikkert. Mange tror vi vil ha tre; avansert mobiltelefon, nettbrett og bærbar pc. De skal alle benyttes mest mulig ensartet. Det blir en utfordring.

Nok en utfordring blir det for it-avdelingene når de ansatte forlanger å benytte medbrakt. Det krever oppsplitting av pc-en slik at den ansatte og virksomheten begge har kontroll.

Konsekvensen er at det må bygges opp selvbetjeningsmiljøer hvor de ansatte kan laste ned virksomhetens applikasjoner til sine favoritthjelpemidler og få hjelp ved problemer. It-avdelingene vil helst ikke.

Cisco har allerede gjort dette for Iphone som mange ansatte bare må ha.

Tynn klient

Avanserte mobiltelefoner og nettbrett er kommende utfordringer. Bruk av ansattes egne pc-er er øyeblikkets utfordringer. Hva skal tillates? Skal den ansatte fortsatt få utlevert en pc med det programvaremiljøet og de applikasjonene virksomheten har bestemt? Skal det være strenge regler for hva den ansatte kan benytte av sosiale nettsteder i arbeidstiden?

Tillates egne hjelpemidler, følger den sosiale programvaren allerede med. For å isolere denne fra virksomhetens verktøy og data, kreves det sikkerhet. Den beste måten er å innføre virtualisering.

Ett alternativ er å bruke den ansattes pc som en tynn klient som bare behandler data mot virksomhetens applikasjoner, eller lar applikasjonen strømme ned på pc-en så lenge den skal benyttes. Det krever et oppegående nettverk.

For bærbare hjelpemidler som ikke benytter samme programvaremiljø som virksomhetens datasenter eller skytilbud, er tynn klient fordelaktivt. Det vil kanskje kreve nye programvaregrensesnitt.

Innen året er omme vil avanserte mobiltelefoner med minst seks forskjellige operativsystemer og en rekke forskjellige nettbrett friste.

Splittes opp

Virtualisering i datarommet har pågått i mer enn femti år. Opprinnelig handlet virtualisering om å bearbeide flest mulige applikasjoner samtidig.

Siden begynnelsen av 2000 har virtualisering handlet om å utnytte kraften i AMD og Intels prosessorer best mulig. Konsekvensen har vært betydelig kostnadsreduksjon og bidrag til miljøforbedring.

Nå handler virtualisering om å benytte bærbare pc-er på en sikrere og mer effektiv måte. Pc-en skal splittes opp slik at både brukeren og virksomheten kan herske.

Mange foretrekker derfor tynn klient. Det krever ikke mye av nettverket. Bearbeidingen av applikasjonene skjer i de sentraliserte, virtualiserte datamaskinene. Applikasjonene kan flyttes fra datarommet til nettskyen avhengig av kostnader og behov.

Citrix og Microsoft

Mye handler om å fordele applikasjonene mellom pc-ene og de sentraliserte ressursene. Dagens løsning er ikke optimal. Det krever en fornying.

Windows eller Linux som administrasjonsmiljø er ineffektivt. De er ikke laget for å administrere en bærbar pc på en effektiv måte. Windows og Linux som applikasjonsmiljø vil vi ha, gjerne samtidig.

Våre bærbare trenger et nytt grunnleggende miljø i form av en ressurstildeler, det vil si hypervisor. Denne skal sørge for effektivisere utnyttelsen av pc-en.

Det krever nye funksjoner i prosessorene, noe både AMD og Intel jobber med. Intel har et fortrinn med sin Vpro som omfatter administrasjons og sikkerhetsfunksjoner.

Citrix og Vmware har jobbet med å lage en moderne ressurstildeler. Utfordringen er hvor mange ressurser den skal jobbe med. Dvd, grafikk, mus, radio, skjerm, tastatur, trådløse tilkoblinger og USB er noen ressurser som skaper utfordringer med hensyn til drivere. Kanskje trengs det nytenkning med hensyn til hvor mange som kreves.

Citrix og Vmvare er derfor forsinket, minst ett år. For Microsoft vil en hypervisor være radikalt. Windows skal gå på jernet.

Ressurstildeleren skal sørge for å isolere brukerens miljø mot sosiale nettsteder fra virksomhetens strenge krav til programvare. Den skal administrere alle applikasjonene. Den skal sørge for sikkerheten med avsløring av faenskap og kryptering. Den skal isolere konfidensiell informasjon. En prosessorkjerne bør dedikeres for sikkerhet.

Virtualisering