Windows 10: 63 prosent har ikke oppdatert til siste versjon

OPPDATERING: Det virker som brukerne oppdaterer Windows 10 i en annen takt enn hva Microsoft legger opp til.

Windows 10: 63 prosent har ikke oppdatert til siste versjon

1809 er den siste offisielle versjonen av Windows 10, men ikke så mange har valgt å oppdatere.

Versjon 1809 ble lagt ut i september 2018 og trukket tilbake etter kort tid. Først i år ble den sluppet på ny. Kanskje er det problemene Microsoft har hatt med denne oppdateringen som har fått bare 29 prosent av brukerne oppgradert.

Det er selskapet Adduplex, som gjennom sitt nettverk for annonser i applikasjoner som finnes inkludert i 5000 app-er på Microsoft Store kan rapportere blant annet hvilke Windows-versjoner de kjører på. Adduplex har dermed kunnet undersøke rundt 100 000 installasjoner av Windows 10.

Undersøkelsen viser at 63 prosent av brukerne fortsatt holder fast på versjon 1803, og tre prosent har ikke oppdatert fra versjon 1709. Den viser at en prosent har oppdatert til versjon 1903, som er den neste versjonen. Den er tilgjengelig for de som er med i Windows Insider-programmet.

Nøyaktig hvorfor tallene er som de er, har undersøkelsen ikke noe svar på. Problemene som har vært med 1809 kan være en forklaring, men det er også nærliggende å anta at virksomheter og organisasjoner har lengre uttesting og færre oppdateringer enn det halvårsregimet Microsoft opererer med.