ALLE VIL: Hilde W. Wibe i Abelia loddet interessen for et mentorprogram for kvinner hos medlemsbedriftene, og fikk full oppslutning. Foto: Abelia

Satser på kvinner i it-bransjen

Abelia og Oda-nettverket går sammen for å øke antall kvinner i it-bransjen.

Fra slutten av måneden starter bransjeorganisasjonen for digitale og kreative virksomheter i NHO og Oda-nettverket et mentorprogram for å få flere kvinner i lederroller i bransjen.

Bransjekrav

Det kommer etter at begge organisasjoner er oppfordret av medlemsbedrifter og andre til å øke innsatsen for å rekruttere kvinner til ledere. Startdato for programmet er 22. november.

Basisen er kunnskapen om at virksomheter som vil rekruttere de beste folka må være attraktive for begge kjønn.  En god kjønnsbalanse i en organisasjon er bra for kultur og miljø, gir bedre beslutninger, høyere inntjening og bedre omdømme.

- Oda-Nettverket har siden 2005 samarbeidet med sine partnere for å øke kvinneandelen i bransjen generelt, og i ledende stillinger spesielt. Kvinneandelen har økt de siste årene og er nå 24 prosent. Likevel utgjør kvinnene bare 16 prosent av topplederne i den norske ikt-næringen, sier nestleder Kristine Hofer Næss i Oda-Nettverket i en pressemelding. Hun er selv direktør for kundeopplevelse i Microsoft.

Inspirert av Sverige

I Sverige har arbeidsgiverorganisasjonen Almega allerede et mentorprogram kalt Womentor som er en del av et systematisk arbeid for å øke antall kvinner i lederposisjoner. Abelia har undersøkt om interessen for dette var til stede hos deres medlemmer.

- Tallene taler for seg selv: 100 prosent av Abelias største medlemsbedrifter sier de vil vurdere et slikt initiativ, og 88 prosent av disse svarer at de vurderer å gå inn i et forpliktende program, sier direktør for næringslivspolitikk Hilde W. Wibe i Abelia.

Starten 22. november markeres med et frokostmøte i Næringslivets Hus. Der vil blant annet ny forsking fra Høgskolen i Oslo presenteres av Anne Grethe Solberg, Forsker II ved senter for velferds- og arbeidslivsforsking. Fra Sverige kommer Almega for å fortelle om sine erfaringer.