RAMMEAVTALER: Sven Ivar Mørch i Acando ser avtalene som en anerkjennelse av tidligere leveranser i helsesektoren. (Foto: Mick Tully)

Statens Vegvesen valgte Acando

Acando har vunnet rammeavtaler i samarbeide med Metier, Computas og Knowit.

Publisert Sist oppdatert

Rammeavtalen gjelder «Leveranseoppdrag IKT» (omfang 400-600 millioner kroner) og «Kompetanseoppdrag IKT» (omfang 500-700 millioner), samt «Spesialiserte tjenester IKT». Avtalene gjelder for 2 år med mulighet for forlengelse på 1 + 1 år, ifølge pressemelding.

Rammeavtalene skal dekke kompetanse som ikke er tilgjengelig innen etaten, eventuelt dekke behov for ekstern oppgaveløsning eller ekstra kapasitet.

Samarbeidet mellom selskapene Acando, Metier, Computas og Knowit er basert på prinsippet om å utnytte selskapenes samlede kapasitet og kompetanse. De er enige om å benytte hverandres ressurser der selskapene har sin spisskompetanse og faglig kan gjøre den beste jobben for kunden. Selskapene er også underleverandør til hverandre.

Intelligent transport

Den samlende konstellasjonen med Acando som hovedleverandør og underleverandører utgjør totalt sett over 3000 ansatte i Skandinavia, hvorav over 900 ansatte i Norge, fordelt med kompetanse og kapasitet til å betjene alle fagområder som er etterspurt. Konstellasjonen har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Arendal, Porsgrunn, Kristiansand og Ålesund.

– Statens Vegvesen har vært en viktig kunde for Acando i en årrekke og vi er meget fornøyde med at vi vinner disse rammeavtalene. Intelligente transport systemer er et viktig satsningsområde for Acando, og det er spennende å delta i prosjekter som kan gjøre transport smartere, sikrere og mer miljøvennlig, sier Sven Ivar Mørch, som er administrerende direktør i Acando Norge.