FREMTIDEN: I løpet av de neste 20 årene vil kunstig intelligens bli drivkraften i alle prosesser, mener Bjørn-Taale Sandberg i Telenor. Foto: Telecomrevy

Samarbeid om AI-forskning og IoT

Telenor, Sintef, Startuplab og NTNU etablerer en forskningslab for kunstig intelligens dedikert nettverk for forskning omkring på tingens internett.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag lanserte Telenor to konkrete initiativ for å bygge den digitale gründernasjonen Norge. Ambisjonen er å bidra til økt norsk konkurransekraft og nye arbeidsplasser i norske oppstartsbedrifter. Over fem år investerer partene fem millioner kroner. Det kom fram under den storstilte politiske møteplassen Arendalsuka er blitt. Og Telenor markerer seg kraftig med en egen «arena» og arrangementer hver dag.

Laboratorium og nettverk

Sammen med NTNU, Sintef og Startuplab ønsker Telenor å fremme entreprenørskap og norsk kompetansebygging ved å etablere et laboratorium for kunstig intelligens (Artificial Intelligence/AI) og stordata (Big Data) ved NTNU i Trondheim. I tillegg lanseres det et eget dedikert nettverk for eksperimentering med neste generasjons "tingenes internett" (Internet of Things/IoT) i flere store norske byer.

Tanken med sistnevnte er at norske gründere skal få gratis aksess til å teste og utvikle sine IoT-tjenester i et nettverk som Telenor drifter sammen med sine partnere. Den første piloten vil finne sted i Oslo i samarbeid med Startuplab.

- Vi må bygge kritisk norsk kompetanse innen kunstig intelligens og vi må gi norske gründere tilgang til ressursene de trenger. Bare på den måten kan vi sikre at vi lykkes med digital omstilling og at det skapes nye arbeidsplasser. Nystartede virksomheter spiller en sentral rolle i etableringen av nye arbeidsplasser, så dette bør være en spennende mulighet for alle som planlegger nye moderne kunnskapsbedrifter, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Telenors "AI Lab" på NTNU skal drive forskning og innovasjon innen kunstig intelligens og stordata. Laboratoriet skal forske på hvordan maskiner kan utvikle nye tjenester ved å finne strukturer og skjult kunnskap i store datasett, deriblant basert på data hentet fra tingenes internett-nettverk. Kunstig intelligens er et område der norske bedrifter kan ta en internasjonal rolle, og AI-labben vil derfor jobbe i tett samarbeid med industrien, forskningsinstitusjoner, akademia og gründere. Forskningsorganisasjonen Sintef skal bidra aktivt til prosjekter ved labben og sikre kontakt med norsk industri.

Dette sier partnerne om lanseringen:

Gunnar Bovim, rektor, NTNU:

- Nå får vi muligheten til å forsterke forskning og innovasjon på kunstig intelligens og stordata. Bedre utstyr og flere forskerstillinger setter oss i stand til å løse prosjekter og oppgaver som vil gi norske aktører viktige konkurransefortrinn i det internasjonale kappløpet mot en digitalisert verden. Dette samarbeidet vil helt klart akselerere og styrke omstillingen av Norge til en digital framtid, samtidig som at det hever nivået på utdanningen på fagområder hvor vi må være internasjonalt fremragende, sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU.

 

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef:

- Digitalisering, stordata, tingenes internett og kunstig intelligens er strategiske satsingsområder hvor Sintef allerede har betydelig kunnskap. Norske fagmiljøer spiller en sentral rolle i innføringen av ny digital kompetanse som bidrar til økt konkurransekraft for norsk industri. Opprettelsen av en "AI Lab" i samarbeid med Telenor og NTNU gir Norge nye muligheter til å få ut verdien av stordata, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef.

Per Einar Dybvik, partner i Startuplab:

- Internet of Things er i ferd med å forandre alt.  Med små og veldig rimelige sensorer ser vi at dagens gründere legger til grunn at alle produkter skal være koblet til internett. Det er derfor av meget stor verdi for gründere å kunne utvikle og teste ut sine tjenester i et eget Telenor-nettverk. Startuplab har mer enn 100 startups, og nyheten fra Telenor blir tatt godt i mot, sier Per Einar Dybvik, partner i Startuplab.

Bjørn-Taale Sandberg, forskningsdirektør i Telenor-konsernet:

- I løpet av de neste 20 årene vil kunstig intelligens bli drivkraften i alle prosesser, forme alle tjenester og være integrert i de fleste produkter, på tvers av bransjer og bruksområder. For hver dag som går, med hvert søk i Google, kjøp i Amazon eller "Like" på Facebook, blir den kunstige intelligensen til en håndfull dominerende aktører stadig bedre og det blir mindre interessant for oss som forbrukere å prøve alternativer. Det er en reell risiko for at det 21. århundres fundamentale teknologi vil bli dominert av et lite knippe store selskaper - hvis vi ikke tar grep. Med lanseringen av Telenors "AI Lab" på NTNU og ved å støtte våre gründere med neste generasjons "tingenes internett" bidrar vi direkte til å ta et slikt grep, sier Bjørn-Taale Sandberg, forskningsdirektør i Telenor-konsernet.