GÅR PÅ BØRS: Finansdirektør Erik Fausa Olsen (t.v), markedsdirektør Marie Pettersson og administrerende direktør Espen Gylvik. (Foto: Cyviz)
GÅR PÅ BØRS: Finansdirektør Erik Fausa Olsen (t.v), markedsdirektør Marie Pettersson og administrerende direktør Espen Gylvik. (Foto: Cyviz) 

Har ambisjoner om å vokse mer enn 30 prosent årlig de neste årene

Cyviz søker notering på Oslo Børs.

Publisert Sist oppdatert

Cyviz heter selskapet som designer, utvikler og leverer software- og hardwareløsninger for fullskala konferanserom, kontrollsentre og opplevelsessentre.

Selskapet har de siste fem årene hatt en total omsetning på over en milliard kroner. I 2019 endte omsetningen på 229 millioner kroner, mens omsetningen i årets første ni måneder var 160 millioner kroner.

På tross av noe svakere omsetning så langt i år, er EBITDA forbedret fra minus 26 millioner kroner i 2019 til en positiv EBITDA på 0,5 millioner kroner for de ni første månedene i 2020.

Vil vokse

Etter at korona-viruset gjorde seg gjeldende er det mange som må bygge om møterommene sine. Hybridmøter – der enkelte befinner seg på hjemmekontor, noen på mobil og andre er samlet i større møterom blir standarden. Dette skal Cyvis være gode på, ifølge dem selv. Nå har de ambisjoner om å vokse mer enn 30 prosent årlig de neste årene. 

– Selv om de rapporterte tallene for 2019 viser en omsetningsnedgang fra året før, hadde vi en underliggende positiv vekst i form av økt ordreinngang og en betydelig økning i ordrereserven. Så langt i år har vi en liten nedgang i omsetningen som relateres til korona-situasjonen. Likevel har vi klart å snu til positivt EBITDA i årets ni første måneder og jobber med en betydelig større liste av interesserte kunder enn noen gang tidligere, sier finansdirektør Erik Fausa Olsen i Cyviz.

Espen Gylvik, administrerende direktør i Cyviz, mener at ambisjonen om å vokse 30 prosent årlig bør la seg gjennomføre:

– Det er en betydelig vekstambisjon, men med vår sterke portefølje av markedsledende teknologi kombinert med en solid kundebase og god underliggende vekst i markedet, mener vi det er en realistisk målsetting, sier han i en pressemelding fra selskapet.

På børs

Cyviz har hovedkontor i Stavanger og er til stede i totalt 13 byer inkludert Oslo, Houston, Washington DC, London, Atlanta og Singapore. Cyviz har røtter tilbake til oljeindustrien i Stavanger på 90-tallet og det norske videkonferanseteknologimiljøet.

Nå søker de notering på Euronext Growth på Oslo Børs. 

I forkant av noteringen er planen å gjennomføre en emisjon på 50 til 75 millioner kroner. Selskapet har fått inn forhåndstegninger som overstiger minimumsbeløpet.

– Pengene skal brukes til å utvikle teknologien og produktporteføljen videre, samt øke salgskapasiteten vår betydelig gjennom å ansette selgere i de mest sentrale regionene, sier Gylvik.

Den planlagte emisjonen vil prise Cyviz til over 400 millioner kroner etter gjennomføring av emisjonen, heter det i meldingen.

– Vår ambisjon er å bli ledende i verden på store digitale kontroll- og konferanserom. Økt digitalisering er en tydelig trend som muliggjør samhandling med stadig voksende omfang og kompleksitet. Samtidig gir økt fokus på bærekraft vind i seilene til ulike former for videokonferanseløsninger og fjernstyrte operasjoner som kan erstatte flyreisene. På toppen av dette har korona-situasjonen eskalert behovet for gode løsninger for digital samhandling. Fremover vil hybridmøter være trenden, hvor enkelte befinner seg på hjemmekontor og andre er samlet i større rom. Her har Cyviz de beste løsningene, sier Gylvik.