ENS: Valgfri smittesporing bygget inn i operativsystemet (Foto: Google)
ENS: Valgfri smittesporing bygget inn i operativsystemet (Foto: Google)

Exposure Notifications System oppdatert

Apple og Googles kontaktsporings-tech med personvern innebygd er oppdatert, og åpner nå for støtte på tvers av landegrenser. FHI vurderer nå å utvikle en ny app som støtter ENS, og også Linux-stiftelsen er på banen.

Publisert Sist oppdatert

Apple og Googles smittesporingsteknologi ENS er oppdatert. 

Ifølge Dagens Medisin vurderer Folkehelseinstituttet å implementere ENS i en helt ny løsning som erstatter den fallerte Smittestopp-appen. Det vurderes også innsyn ved å åpne kildekoden.

Exposure Notifications System 

Den norske Smittestopp-appen har fått hard kritikk og medfart for mangel på grunnleggende personvernhensyn, og det endte med at FHI måtte slette innsamlede data etter et pålegg fra Datatilsynet. 

Dataene er selvfølgelig interessante sett i et forskningsperspektiv, men løsningen ivaretok ikke hensynet til privatliv i tilstrekkelig grad gjennom sin lagring av posisjonsdata gjennom GPS. I praksis visste det seg også at siden appen til ethvert tid måtte være i forgrunnen for å være operativ i tillegg til å bruke satellittposisjonering så oppsto en stor risiko for hurtig utladning av mobilbatteriet.

FHI vurderer nå altså å starte på nytt, og det passer fint med en oppdatering av ENS som nylig kom. Der har Apple og Google bearbeidet løsningen slik at den er mer kalibrert på grunnlag av de første erfaringene. ENS lagrer ikke data sentralt.

Muligheten for nasjonale apper til å samarbeide er nå også implementert slik at dersom man har blitt eksponert for smitte i utlandet gjennom reise så vil man kunne bli varslet om dette også i den norske appen. Dette forutsetter reise og eksponering i land som også har implementert ENS og der brukerene har akseptert dette.

Løsningen er fremdeles frivillig, og kan tilbakekalles til enhver tid. Flere europeiske land, og totalt 16 land globalt, har hittil gått for denne løsningen, og flere amerikanske delstater har det oppe til vurdering.

Det er nå også mulig for myndighetene i en mer detaljert grad å komme med tilpassede tiltak basert på mer gratulerte data.

Slik virker ENS 

  • Kun nasjonale / offentlige helsemyndigheter kan implementere løsningen i sine apper
  • Det er frivillig for den enkelte å delta, og dette styres med en enkel innstilling i telefonen
  • ENS er innebygget i operativsystemet, og er dermed ikke avhengig av å ha den nasjonale appen aktiv i forgrunnen
  • ENS bruker lavenergi Bluetooth til å registrere fysisk nærhet mellom to elektroniske enheter som er aktivert for ENS. Ingen stedsdata lagres.
  • ENS genererer hver 10-20 minutt anonyme, tilfeldige bruker-ID. 
  • Dersom det meldes inn smitte for en bruker vil dette gi utslag hos personer som har hatt en viss kontakt med denne innen en to ukers periode tilbake i tid.
  • Telefonen sjekker denne databasen periodisk, og sletter for øvrig data eldre enn to uker.
  • Helsemyndighetene vil på et generelt grunnlag kunne instruere om videre aksjon på bakgrunn av oppdaget eksponering for smitt, og nå også avhengig av typen av eksponering. 

Du kan lese mer om den siste ENS-oppdateringen hos Google her

Sjekk ut en info-video om ENS nedenfor.