Foto: Apple
Foto: Apple

Oljefondet sier nei til Tim Cook-bonus

Det synes som om Oljefondet vil stemme ned styrets forslag om å tildele Tim Cook verdier på 99 millioner dollar.

Publisert Sist oppdatert

Apples aksjonærer møtes snarlig blant annet for å stemme over Tim Cooks kompensasjon for året som har gått.

Men allerede nå kan det synes som om Oljefondet vil stemme ned styrets forslag om å tildele Tim Cook verdier på 99 millioner dollar.

Og Oljefondet er ingen hvem-som-helst i denne sammenhengen, og er med sine eierpost på cirka én prosent blant de største andelseierne - og dermed også med mange stemmer.

I utgangspunktet har Apple-sjef Cook en «beskjeden» inntekt på 3 millioner dollar årlig, men får også bonus knyttet til måloppnåelse, i tillegg til innfrielse av aksjeopsjoner til en verdi av over 80 millioner dollar. I sum nærmere ett hundre millioner dollar, og vi skal ikke glemme at Cook har bidratt i vesentlig grad til en økning i disse aksjenes verdier på hans vakt.

Men visstnok vil Norges Bank Investment Management (NBIM) følge linjen til rådgivningsselskapet Institutional Shareholder Services (ISS), som mener at utbetalingene i for stor grad er knyttet opp mot kortsiktige snarere enn langsiktige mål for selskapet. Generalforsamlingen er fjerde mars, så snart vil vi se hvordan det hele har gått.

Les mer på Financial Times