KJØR DEBATT: – Det vi ønsker er at når vi går herfra om fire dager, så har vi en bredere og bedre debatt enn vi hadde fire dager før, sier administrerende direktør Øyvind Husby i IKT-Norge. (Foto: Sverre Stenseng)

IKT-Norge vil løfte debatten om teknologi i samfunnet

ARENDALSUKA: IKT-Norge satser på Arendalsuka. De har et nytt foredrag hvert femtiende minutt fra morgen til kveld i fire dager. På den måten er målet å løfte teknologi og samfunn høyere opp på dagsorden i Norge.

Publisert

Arendalsuka er den store arenaen for å se og bli sett i det politiske Norge. Over 1000 arrangementer foregår på et stort antall arenaer gjennom uken, og IKT-Norge har meldt seg kraftig på i kampen om oppmerksomheten med å leie en av de store cafeene i Pollen i Arendal for å holde sine arrangementer.

– Vi har 34 arrangementer her på Castelle med over 150 personer på scenen i løpet av uken. Noe arrangerer vi, og noe arrangerer våre medlemmer, sier administrerende direktør Øyvind Husby til Computerworld mellom to arrangementer første dag.

– Hva er viktigst for dere å få til gjennom uka?

– Vi er en medlemsorganisasjon og vi driver både lobbyvirksomhet og påvirkning av politikere og deres beslutninger. Vi skal gi best mulig vilkår for det digitale næringslivet, slik at vi kan bruke teknologi til å realisere de mulighetene som er, og som politikerne ønsker. Og så er vi et nettverk og en plattform for debatt, sier han.

Godt grunnlag

– Begge disse tingene er viktig for oss her i Arendalsuka. Blant annet får vi et nettverk gjennom alle arrangementene vi har gjennom uka. Vi har med mange politikere på scenen for å debattere nettopp den meningsutvekslingen og de brytningene som ligger i det vi har på agendaen for å få frem de beste politiske beslutningene for Norge. Vi ønsker at politikerne skal styre, men at de gjør det på best mulig grunnlag, slår han fast.

Husby forteller videre at det handler både om deres egen kompetanse, og kompetansen til politikerne som deltar i debattene.

– Det vi ønsker er at når vi går herfra om fire dager, så har vi en bredere og bedre debatt enn vi hadde fire dager før, sier Husby.

Tematikkene i debattene strekker seg i mange retninger og over mange områder i samfunnet, som AI og sikkerhet, helse og digitalt utenforskap.

På dagsorden!

– Vi ønsker å få en større debatt om både hva slags Norge vi ønsker i fremtiden og hvilken rolle teknologi skal spille i utviklingen av samfunnet. Vi synes ikke vi har gode nok debatter rundt teknologi og samfunn. De er ikke brede nok og kommer ikke langt nok opp på dagsorden. Det er det som er grunnleggende, at vi klarer å få teknologi opp i debatten, så da peker vi på et par områder der vi mener at sakene ikke er gode nok og hva vi ønsker i stedet, sier han.

– Det er også noen teknologier som alltid er gjengangere her på Arendalsuka. For tre-fire år siden var det krypto og i fjor var det Metaverset. Nå i år er det AI som er det store, men dette er noe annet enn de andre teknologiene. De andre var litt mer enkelte segment og caser, mens AI er altomfattende. AI handler om alle sektorer over alt samtidig, og i et voldsomt tempo, legger Husby til.

Han peker på at samfunnet i tidligere industrielle revolusjoner ble utfordret på det fysiske, men at vi nå blir utfordret på det kognitive.

AI-revolusjon

– Så dere kaller det en industriell revolusjon?

– Vi kaller det i alle fall en revolusjon. Det industrielle er en del av det. Men det er også på det kognitive som blant annet handler om beslutningsstøtte der kunnskapsmedarbeiderne får superkrefter. Man kan godt si at AI er det grunnleggende på teknologisiden, der AI i seg selv selvsagt er veldig viktig å debattere, men det er like viktig å diskutere de domenene dette skal hjelpe på, sier Husby.

IKT-Norge-sjefen viser til at det aller første faglige seminaret hos IKT-Norge denne Arendalsuka handlet om it-sikkerhet, og at de rett etterpå har en debatt om innovasjon i helsesektoren. De skal gjennom uken diskutere bærekraft, kunnskap og kompetanse.

– Vi har debatt om digitalt utenforskap og samfunnsutvikling, demokrati og samfunnsutvikling og teknologi. Det er helheten i alle våre arrangementer som er viktig, og ikke bare å ta en ting. Det er bredden som er viktig, sier Husby.

Putin gir utrygghet

Han viser dessuten til at sikkerhet er det mest grunnleggende av alt.

– Bare de siste 12 månedene er Norge i en helt annen situasjon knyttet til energileveransene til Europa med en presset Putin, sier Husby og viser til olje- og gassutfordringene som har oppstått etter at president Putin beordret invasjon av Ukraina.

– Hvis Putin nå får enda større utfordringer utover vinteren, vil Norges posisjon dramatisk endre seg fordi han da vil ha færre muligheter igjen til å påvirke støtten til Ukraina. Da vil det å få stoppet norsk gass og oljeproduksjon til Europa være ett av topp-tre kort han har på hånden. Så vi må være klar over at dette risikobildet og at situasjonen til Norge fort kan forandre seg, avslutter Husby i IKT-Norge.