ARENDALSUKA

MØTEPLASS: – Arendalsuka har blitt en viktig møteplass for it-bransjen fordi samfunnet erkjenner at it har nøkkelen til så mange samfunnsutfordringer, sa Øyvind Husby etter IKT-Norge sin åpning av Arendalsuka. (Foto: Anders Løvøy)

– It-bransjens viktigste samlingspunkt

IKT-Norge åpnet ballet med klar bønn om at ord må bli handling.

Publisert Sist oppdatert

Årets Arendalsuke er i gang, og over årene har det bygget seg opp til å bli årets viktigste samlingsplass for norsk it-bransje. IKT-Norge har tidenes satsing med 33 arrangement og 150 personer på scenen i løpet av uka.

De er ikke alene. Store og små konsulenthus bruker store ressurser på å være til stede og delta i debatter og diskusjoner i løpet av uka. It har over tid blitt en av de viktigste og mest synlige sektorene i det som startet som en arena for politikk.

– Dette har blitt en viktig møteplass for norsk it-bransje fordi it er svar på alle de andre store samfunnsutfordringene vi står overfor nå, sa lederen av IKT-Norge, Øyvind Husby til Computerworld.

– Alle viktige verdiene i demokratiet står og faller med at i lykkes med it. Jeg tror at det er en erkjennelse også politikerne og samfunnet endelig ser, sa han.

Likevel savner han at vi går fra erkjennelse til handling på flere områder, og trekker fram regjeringserklæringen og revidert statsbudsjett som eksempel.

– Erklæringen var bra, men oppfølgingen er ikke bra. I revidert statsbudsjett ble det for eksempel satt av 50 millioner til cybersikkerhet, men foreløpig er det ikke blitt satt ut i livet, påpeker han.

Ny verdensorden

Under sin åpnings-tale hos IKT-Norge la Husby vekt på at vi nå står overfor en helt ny verden. Russland og Kina har et uttalt samarbeid for å slå vesten på teknologi for å etablere en ny verdensorden styrt av dem, samtidig som trusselvurderinger peker på at de gjør alt de kan for å svekke vårt demokrati. Det er krig i Europa, og vår generasjon vil bli dømt ut fra hvordan vi forholder oss til utfordringene på bærekraft.

– Dette må vi stoppe og reflektere over, vi kan ikke bare snu bunken fra Arendalsuka fra i fjor, sa Husby.

– Min oppfordring er at man minst en gang i løpet av uka skal endre standpunkt. Hvis du ikke gjør det, har du ikke lyttet på argumenter og tatt inn over deg hvordan verden har utviklet seg, sa han.

– Med den bakgrunnen vi står overfor nå, må vi tenke nytt. Vi trenger taktskifte på utdanning, utvikling, nettinvesteringer grønne skifte og digitale dilemmaer, sa han.