MILJØET: Atea-sjef i Norge, Ole Petter Saxrud, forteller at Atea skåret høyest av leverandørene i anbudskonkurransen på DFØs miljøkrav. (Foto: Sverre Stenseng)

Atea drar i land stor møteroms-kontrakt med DFØ 

Atea har vunnet en rammeavtale med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Kontrakten har en potensiell verdi på 650 millioner kroner.

Avtalen med DFØ gjelder leveranse av audiovisuelt utstyr (møteromsutstyr etc.) med tilhørende tjenester. Den har en varighet på to år, med mulighet for forlenges på ytterligere to år.

– Vi er veldig stolte av å vinne en så stor kontrakt med offentlig sektor. De siste årene har mange virksomheter endret måten de jobber på, og kravene til gode samhandlingsløsninger er større enn noen gang tidligere. Nå gleder vi oss til å levere på de behovene som statlige virksomheter har framover, sier Ole Petter Saxrud, administrerende direktør i Atea Norge, i en pressemelding.

Avtalen har en estimert verdi på 500 millioner over fire år, og en maksimal ramme på 650 millioner. Avtalen er en fellesavtale inngått av DFØ på vegne av 138 statlige virksomheter, og løper i først omgang i to år, med mulighet for forlengelse av avtalen i to år til.

Miljøkrav

DFØ har satt tydelige miljøkrav i utlysningen til rammeavtalen. Atea er stolte av å ha skåret høyest av de fire leverandørene på dette tildelingskriteriet. Totalt fire leverandører har vært med i konkurransen. 

– Vi er veldig glade for at store, offentlige innkjøpere som DFØ vekter miljø såpass mye når de velger leverandører til denne typen rammeavtaler. Arbeidet med bærekraft har vært en sentral del av Atea sitt DNA gjennom flere år. Den eneste måten vi kan skape reelle resultater på er ved å jobbe systematisk, dedikert og metodisk sammen med våre partnere, leverandører og kunder, sier Saxrud.