UNDERSØKER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil se nærmere på kjøp av utstyr fra land vi ikke har en sikkerhetspolitikk med. (Foto: Olav Heggø/Fotovisjon )

Et paradigmeskifte i transport

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det bare er å gjøre seg klare til en armada av selvkjørende busser i byene.

For ikke så lenge siden virket selvkjørende biler å være langt unna. Men mye har skjedd de siste årene og it-bransjen, politikere, logistikkselskaper og bilprodusenter satser nå på autonome systemer. 

Sjefen for Volvo Cars i Norge, Øystein Herland, uttalte i forrige uke til Computerworld: – Norsk og nordisk it-bransje bør kjenne sin besøkelsestid og tilby sin kompetanse til utviklingen av selvkjørende biler.

Det er nemlig nå det skjer. 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er svært opptatt av autonome kjøretøy. Han mener utviklingen vil gå raskest innen kollektivtrafikk i byene.

- Det er bare er å gjøre seg klar til en armada av selvkjørende busser i byene, sier ministeren. 

Endrer politikken

På spørsmål om autonome kjøretøy vil endre samferdselspolitikken, svarer samferdselsministeren "ja". 

- Vi jobber med nasjonal transportplan, og i det perspektivet er autonome kjøretøy en del av kollektivtrafikken. Og vi må legge til rette for selvkjørende busser, først og fremst i byene. Dette påvirker for eksempel hvordan vi tenker skilting og veimerking fremover, sier Solvik-Olsen og fortsetter: 

- Den fremtiden vi snakket om er nærmere enn vi kanskje trodde.

Samferdselsministeren underbygger dette med å vise til store tunge miljøer som jobber med autonome kjøretøy. Ikke minst ble han inspirert etter en runde med besøk hos de største bilfabrikantene i verden. Ford viste ham for eksempel en helt selvkjørende bil og Chrysler fortalte om samarbeidet med Google.

- GM jobbet med konseptet selvkjørende biler allerede i 1960-årene. Men det er først nå teknologien gjør konseptet mulig, og jeg tror vi har et paradigmeskifte på gang.

Vil jeg slippe til en selvkjørende Tesla på motorveien?

Samferdselsdepartementet har satt i gang et lovarbeid for å få på plass et testregelverk som skal muliggjøre lokale og mer permanente prosjekter - først og fremst innen kollektivtransport. 

Dette håper ministeren å få et vedtak på i Stortinget til sommeren.

- Fra myndighetenes sin side må arbeidet med autonome systemer være dynamisk. Dette er nytt og vi må lære, ikke minst handler dette om å samarbeide med andre land, sier Solvik-Olsen og fortsetter: 

- Du skal kunne reise på bilferie uten å være bekymret for at din selvkjørende bil stopper ved en grensen på grunn av manglende standarder. 

Sikkerheten i førersetet

Ketil Solvik-Olsen mener at det er mye som må på plass før man kan slippe helt selvkjørende biler ut på veiene.

- Jeg lever greit med at mobilen min henger seg opp av og til. Men det har selvfølgelig langt større konsekvenser om det samme skjer på selvkjørende systemer. Derfor må vi være helt sikre på at sikkerheten er ivaretatt. Jeg er overbevist om at teknologien på sikt gjør trafikken sikrere. Et autonomt system sjekker ikke Pokemon eller er trøtt, sier Samferdselsministeren.

- Vil jeg slippe til en selvkjørende Tesla på motorveien? Hvor ligger ansvaret? Det er dette vi nå jobber med for å finne en ramme på. Og vi vil nok først og fremst se saktegående kjøretøy i byene, konsekevensen ved ulykker er en ganske annen på motorveien i 110 kilometer i timen. 

- Og når man vet at noe slikt som 94 prosent av ulykkene skyldes sjåføren, så kan sjåføren gjerne være i baksetet, sier han.

Går fort

Ketil Solvik-Olsen mener autonome systemer representerer en helt ny tid for transportsektoren.

- Vi begynner i det små med busser i byene, men jeg tror utviklingen kommer til å gå veldig raskt. Vi kommer til å tenke på kollektivtrafikk på en ny måte. 

Ministeren har tro på at privatbilene trekkes inn i det kollektive.

Ministeren har tro på at privatbilene trekkes inn i det kollektive. Og at autonome systemer gjør det mulig å abonnere på transport fremfor å eie. I et slikt scenario kan man tenke seg at "din" bil henter deg hjemme og bringer deg til togstasjonen - gjennom et tastetrykk på mobilen. 

Det er ikke snakk om t-bane, busser og tog blir selvkjørende eller ikke, men om når. Deutsche Bahn er for eksempel allerede i gang med prosjekter for å erstatte førerne. 

- Tyskerne gjør ikke dette nødvendigvis for å spare penger, men fordi de har hatt utfordringer med å rekruttere lokomotivførere, sier ministeren.

-- Vil autonome systemer påvirke hvordan vi bygger vei og jernbane?

- Det er et godt spørsmål. Nasjonal transportplan går over mange år, og det er klart det er en utfordring når den teknologiske utviklingen på området går vannvittig fort. Men uansett må vi fortsatt ha gode veier og bane, men vi må også satse på den digitale infrastrukturen. 

- Hva med Elon Musks Hyperloop?

- Veldig spennende, men jeg tror vi i Norge må sørge for en god standard på vei og bane først.