PLASSBESPARENDE: Svein Harald Olavesen, grunnlegger og CEO i Green Edge Compute, forteller at det ikke er behov for avstand og luft mellom hvert rack i deres datasentre, ettersom de benytter seg av vannkjøling istedenfor lufkjøling. Dermed kan de bygge tett på liten plass. (Foto: Green Edge Compute)
PLASSBESPARENDE: Svein Harald Olavesen, grunnlegger og CEO i Green Edge Compute, forteller at det ikke er behov for avstand og luft mellom hvert rack i deres datasentre, ettersom de benytter seg av vannkjøling istedenfor lufkjøling. Dermed kan de bygge tett på liten plass. (Foto: Green Edge Compute)

Norske Green Edge Compute satser på bærekraftige datasentre

Vil forminske energiforbruket i datasentre med 40 prosent ved å benytte vannkjøling.

Publisert Sist oppdatert

Digitaliseringen og teknologien skyter fart og gir økt behov for datalagring og datakapasitet. I dag har vi over åtte millioner datasentre i verden. Som følge av dette er også datasentre på høyde med flyindustrien når det gjelder Co2 utslipp. 

Det er forventet at dette vil øke ytterligere – til opp mot 14 prosent av verdens totale karbonutslipp innen 2040. Det skriver CGI i en pressemelding. 

Det globale it-tjenesteselskapet har nå inngått et samarbeid med Green Edge Compute, et selskap som bygger bærekraftige datasentre ved å benytte vannkjøling i sine datasentre. 

Mindre energi, mer plass

Den norske virksomheten Green Edge Compute har fått med seg flere aktører, blant annet CGI og HP, og utviklet et eget konsept med væskebasert kjøleløsing for datasentre.

Konseptet går ut på at man bytter ut den tradisjonell luftkjøling i datasentrene med vannkjøling. Dette skal gjøre det mulig å oppnå temperaturer på opp mot 60 grader, og dermed redusere opp mot 90 prosent av energien man trenger for å kjøle ned datasentrene, samt forminske det totale energiforbruket med 40 prosent.

Ved å benytte en væskebasert kjøleløsning skal man også kunne utnytte varmen som genereres, og levere tilbake varmt vann til energiselskapene som igjen kan benytte dette til bærekraftig oppvarming i byene.

De bærekraftige datasentrene skal også ha et betydelig mindre behov for plass, og føre til at man kan redusere størrelsen på datasenteret med hele 90 prosent:

– Vi bygger våre datasentre i eksisterende bygg i byene slik at alt er grønt fra starten av. Siden vi benytter vannkjøling er ikke våre datasentre avhengig av å ha god avstand og luft mellom hvert rack, slik man må med luftkjøling. På denne måten kan vi bygge tett på liten plass. Med utbygging av 5G i urbane strøk er det i sentrumsområder vi ser et raskest behov for økt datakapasitet. Ved å ha datasentrene lokalt vil man slippe å frakte energien over lange avstander, sier Svein Harald Olavesen, grunnlegger og CEO i Green Edge Compute, i meldingen.

I gang med første piloten

Green Edge Compute er nå i gang med sin første pilot på Sluppen i Trondheim. Her har de inngått ett samarbeid med Statkraft der de har bygget et bærekraftig datasenter som er koblet opp mot fjernvarmeanlegget i Statkraft sine eksisterende lokaler.

– Dette datasentret i Trondheim er først ut, men vi vil snart ha flere bærekraftige datasentre rundt om i landet som benytter sirkulær energi. Bærekraft handler om å redusere, resirkulere og gjenbruke. Tanken er at den varmen som utvinnes i datasenteret skal resirkuleres og gjenbrukes inn i Statkraft sine fjernvarmeanlegg. I prosjektet har vi fått med oss Sinteff som skal verifisere hvor mye CO2 besparelser vi oppnår og kunden kan få en live oppdatering på hvor bærekraftig datasentret faktisk er, sier Olavesen.

Signerte partneravtale 

CGI, som blant annet tilbyr ende-til-ende-tjenester, har nylig signert en partneravtale med Green Edge Compute. Nå ønsker de å tilby sine kunder et grønt alternativ. 

FORNØYD: Paul Fiskaaen, Energy Director, i CGI Norge synes det er spennende å få være en del av Green Edge Compute sin satsing på bærekraftige datasentre (Foto: CGI Norge)
FORNØYD: Paul Fiskaaen, Energy Director, i CGI Norge synes det er spennende å få være en del av Green Edge Compute sin satsing på bærekraftige datasentre (Foto: CGI Norge)

– Det er utrolig spennende for oss å være en del av Green Edge Compute sin satsing på bærekraftige datasentre. Våre kunder og deres investorer setter stadige nye krav til bærekraftige løsninger. Vi opplever at investeringsvilligheten er størst jo grønnere og mer målbart et initiativ er. CGI har et mål om et netto null karbonutslipp innen 2030, og at vi nå kan tilby grønne datasentre til våre kunder, er ett av flere initiativ for å nå dette målet, sier Paul Fiskaaen, Energy Director, i CGI Norge.