KLOKEST: Det klokeste og mer bærekraftige er å velge utstyr av over snittet høy kvalitet, fordi det er klar sammenheng med hva man betaler, og hva man får. (Foto: Dell)

En million nye klienter i 2020

Bærekraft bør vektlegges nå som veldig mange skal ha ny pc.

Publisert Sist oppdatert

I november 2019 avdekket analyseselskapet YouGov at 25 prosent av alle nordmenn skal få ny pc eller Mac i 2020, enten hjemme eller på jobb. Fem prosent svarer «begge deler». Når folketallsoversikten til SSB viser at det er nær fire millioner nordmenn mellom 18 og 80 år, kan man anta at det vil selges nesten en million nye maskiner i 2020 i Norge. Tallet er relativt stabilt sammenlignet med tall fra 2015 og 2016.

Vi må «bruke» smartere

Klimautfordringene brer om seg. En av de største problemene er overforbruk. Vi bruker opp jordens ressurser, mengden maskiner der ute er enorm. Særlig vi i Norge og Norden eier mye mer enn vi burde. Vi må derfor tenke nytt rundt ressursbruk, og et viktig grep er å velge færre maskiner som kan gjøre mer. Det mest miljøvennlige produktet vil alltid være det som aldri blir produsert.

Det klokeste og mer bærekraftige er å velge utstyr av over snittet høy kvalitet, fordi det er klar sammenheng med hva man betaler, og hva man får. Kostnader er naturligvis en begrensende faktor for mange, men det finnes smarte former for finansiering.

Færre, sterkere, bedre

Skal man vekte miljøet tyngre, kan disse kriteriene være til hjelp når beslutningen skal fattes:

Dyrere og kraftigere: Selv om maskiner i det øvre prissjiktet er dyrere, kan det allikevel være smart å se lenger enn prislappen. For bedrifter vil mer avanserte pc-er gi deres ansatte en større grad av produktivitet, skjerpet sikkerhet og lengre levetid på maskinvaren. Teknologiutviklingen har gitt oss maskiner med lengre levetid, og ikke minst veldig mye bedre batterier. De som kjøper pc-er med prosessorer i det øvre sjiktet vil oppleve at totalkostnaden blir lavere fordi maskinene yter høyt lengre. Ikke minst har flere tjenester i skyen gitt mindre totalbelastning på brukermaskinene.

Tilpasset: For de som kun behøver enkle kontorstøtte og via apper i nettlesere finnes det prisgunstige løsninger med lang levetid. Norske bedrifter har lang erfaring med tynne klienter der datakraften primært foregår i et datasenter, og behovet for datakraft flyttes fra datamaskinen. Det er derfor viktig at man gjør seg opp en formening for hvilket behov man har, og velger utstyr deretter. I mange bedrifter er det også slik at maskiner kan gjenbrukes etter oppgave og behov.

Færre: De siste årene har det kommet mange nye pc-er med ny formfaktor og funksjonalitet som erstatter andre typer enheter som ble populære siste tiår. Det er derfor klokt å gjøre seg opp noen tanker om hvilke maskiner man bruker til hvilke formål, og se på muligheten til å finne brukermaskiner som løser oppgavene bedre.

Mindre og mer gjerrig: Maskiner blir stadig lettere og tynnere. I tillegg til at dette har gevinster for både estetikk og funksjon, har det også en direkte konsekvens med hvor mye fysisk materiale som må produseres, pakkes inn og fraktes. Mange produsenter bruker nå resirkulerte materialer i emballasjen, som også bidrar til å redusere klimafotavtrykket. Glem heller ikke at nye maskiner bruker mindre strøm. Det er viktig inn i familiens og bedriftens bærekraftregnestykke.

Like viktig er det å levere brukte maskiner tilbake i et forsvarlig retursystem. Det er kritisk at vi får gjenbrukt viktige komponenter, og ikke minst at data slettes forsvarlig og permanent. Pc-en er fortsatt inne i sin gullalder, det vil den fortsatt være i mange år.