OPEN BANKING: Prior to the EU's new data privacy and open banking regulations, banks acted as if they knew exactly what their clients needed and didn't need to pay attention to other market segments; they no longer have that luxury. (Foto: Pixabay)
OPEN BANKING: Prior to the EU's new data privacy and open banking regulations, banks acted as if they knew exactly what their clients needed and didn't need to pay attention to other market segments; they no longer have that luxury. (Foto: Pixabay)

Mastercard vil assistere fintech-oppstart

Betalings- og kredittkortselskapet Mastercard vil gjennom et utviklingsprogram tilby hjelp til fintech-oppstartsbedrifter i Norden.

Utviklingsprogrammet er rettet mot de over 500 aktive fintech-bedriftene som nå er etablert i Norden og Baltikum, hvor det dukker opp stadig nye fintech-bedrifter som vil by bankene på konkurranse på betalingsløsninger og andre finansielle tjenester.

Et av problemene fintech-bedriftene sliter med, er å tiltrekke seg risikovillig kapital. I april siterte Computerworld en fintech-gründer som påsto at Norge er helt i bakevja på funding.

Omfattende reguleringer

Men det er også mange andre utfordringer fintech-oppstartsbedriftene står overfor, ikke minst i tilknytning til omfattende reguleringer av alt som har med betalingsformidling og finanssektoren å gjøre.

Det er her Mastercard vil komme inn med bistand, i samarbeid med selskapet NFT Ventures, som har bred erfaring med fintech-bedrifter i Norden og Baltikum. De to lanserer nå i fellesskap Lighthouse Development Program.

Formålet med programmet er å gi fintech-oppstartsbedrifter mulighet til å samarbeide med Mastercard og selskapets samarbeidspartnere for å møte de nye kravene som stilles i næringen.

Finansnæringen er i stadig endring knyttet til både nye forbrukerbehov, hurtig teknologisk utvikling og det oppdaterte EU-direktivet PSD2 for regulering av finansnæringen. Mastercard har allerede lansert et europeisk fintech-initiativ kalt Accelerate, og nå intensiveres det samme arbeidet innenfor fintech-området i Norden og Baltikum,

PSD2

PSD2 er betalingsdirektivet som ble innført i januar i år. Dette er et EU-direktiv som skal regulere betalingsformidlingen i EU og EØS, og som vil føre til store endringer når det gjelder betalingstjenester, ifølge Finans Norge.

Et av formålene med direktivet er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester. Bedre sikkerhet og mer innovasjon er også blant målene. Den store forskjellen mellom PSD2-direktivet og forgjengeren PSD1 er at det nye direktivet ikke bare regulerer bankene, men også andre tilbydere av betalingstjenester. Med andre ord mange av firmaene som kommer inn under begrepet fintech – finansteknologi.

Dette er blant temaene som vil få sentral plass i Mastercard-programmet for de nordiske og baltiske fintech-firmaene. – Målet med programmet er å tilby en ny plattform for utvikling og vekst, sier Mats Taraldsson, som er leder for digital utvikling og fintech-engasjement hos Mastercard i Norden og Baltikum.

Lighthouse Development Program vil blant annet gi oppstartsbedrifter en kontaktperson som bistår med tilgang til fagekspertise og markedsundersøkelser, og bistår dessuten med å opprette kontakt med industriaktører.

Målgruppen er fintech-bedrifter som jobber med e-handel, betalingsløsninger, kunstig intelligens, sikkerhet, blokkjedeteknologi og lignende områder, som for eksempel såkalt open banking, som gir tredjepartsfirmaer mulighet til å bygge apper og tjenester rundt finansinstitusjoner.

Programmet går fra september til desember.