NÅ KOMMER E-SIGNERING: Digipost-direktør Thomas Mathisen (t.v.) og Arne Vidar Haug, leder for forretningsutvikling i Signicat. (Foto: Birger Morken/Posten)
NÅ KOMMER E-SIGNERING: Digipost-direktør Thomas Mathisen (t.v.) og Arne Vidar Haug, leder for forretningsutvikling i Signicat. (Foto: Birger Morken/Posten)

E-signering i Digipost

Posten Norge og Signicat har samarbeidet om identitetsløsninger i Digipost siden 2011. Nå skal de sammen sørge for at tjenesten kan brukes til å signere dokumenter elektronisk.

Norske myndigheter har bestemt at digital post skal være hovedåren for kommunikasjon mellom det offentlige og innbygger. 

Som en del av dette ble det i fjor bestemt av norske Digipost, utviklet av Posten Norge, og danske E-boks sammen blir offentlig tjenesteleverandør av digitale postkasser til norske innbyggere. Alle statlige forvaltningsorgan skal gå over på digital post innen første kvartal 2016.

E-signatur i postkassa

Noe som har manglet i løsningene har vært dokumentsignering. Nå melder Posten at det snart vil være mulig å signere dokumenter i Digipost, via BankID og i samarbeid med id-forvalter og Digipost-samarbeidspartner Signicat.

Det betyr at alt fra leiekontrakter, bank- og forsikringsavtaler til ansettelseskontrakter og barnehagesøknader kan sendes og signeres på nett, også for private og små bedrifter.

- Mange store bedrifter har allerede slike løsninger på plass, og nå får også private innbyggere og små bedrifter muligheten til å signere digitalt og kvitte seg med papir, sier direktør Thomas Mathisen i Digipost.

Dato for e-signering med Digipost er ikke satt, men Mathisen forteller at løsningen skal være klar til bruk før sommeren.

For ordens skyld kan det nevnes at E-boks på sin side hadde løsning for e-signering på plass i mars 2013.