UENIG: Jo lengre virksomhetene er kommet på skyreisen, desto mindre bekymrer de seg for sikkerheten, sier Jan Aril Sigvartsen i Basefarm.(Foto: Basefarm)
UENIG: Jo lengre virksomhetene er kommet på skyreisen, desto mindre bekymrer de seg for sikkerheten, sier Jan Aril Sigvartsen i Basefarm.(Foto: Basefarm)

Sikkerhetsbekymringer bremser migrering til skyen

Unødvendig, mener norsk driftsleverandør.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en ny rapport fra Basefarm, der norske og svenske virksomheter svarer på spørmål rundt skyreisen, er sikkerhet oppgitt som den største bekymringen blant selskaper som ikke har begynt en migrasjon til skyen.

– Frykten for det ukjente bremser skyreisen og dermed utnyttelse av mulighetene. Undersøkelsen viser at frykten er overdreven. Jo lengre virksomhetene er kommet på skyreisen, desto mindre bekymrer de seg for sikkerheten. Det betyr nok at de begynner å forstå hvordan det nye sikkerhetsregimet fungerer, sier Jan Aril Sigvartsen, Chief Evangelist i Basefarm.

Det er tredje gang siden 2017 undersøkelsen, gjennomført av Kantar, finner sted, og den viser samtidig at bare 33 prosent av selskapene som allerede er godt på vei mot en skyløsning er like bekymret for sikkerheten.

– I tradisjonell it-utvikling bremser og bekymrer sikkerheten. I skyprosjekter integreres sikkerhet lettere i utviklingsprosessene, hvis man bruker den riktige fremgangsmåten og tankesettet. Det samme gjelder bekymringer som kompatibilitet, kostnader og leverandørinnelåsing. Når faktorene er integrert i prosessene blir de drivkraft fremfor bremsekloss, sier Sigvartsen.

De største drivkreftene for flytting til sky er ifølge rapporten kostnadsbesparelser og fleksibilitet. Halvparten av respondentene sier de har applikasjoner som vanskelig lar seg migrere til skyen.

– Det er sjeldent noe alternativ å vurdere nyskapning på plattformer som er over middagshøyden, sier Sigvartsen.

Undersøkelsen viser at skybruken vil fortsette jevnt også de neste tre årene frem mot 2023. Både i 2017 og 2020 opplever respondentene, uavhengig av bransje og stadium i skyreisen, lover og regler som en utfordring. Årets undersøkelse bekrefter resultatene fra 2018 hvor skyen stimulerer bruk av big data, kunstig intelligens (KI) og maskinlæring.