VEKST: Ikke-kontante betalinger estimeres til å vokse med 8.9 prosent i 2014, hvilket innebærer 389.7 milliarder transaksjoner, og en økning fra 2013 hvor veksten var 7.6 prosent. (Illustrasjonsfoto)

Ikke-kontante betalinger vokser raskere en BNP

World Payment Report 2015 viser at ikke-kontantbetaling stimulerer innovasjon og vekst. Nye metoder for betaling fra ikke-finansielle aktører representerer en utfordring for myndigheter og banker.

Publisert Sist oppdatert

Volumet av ikke-kontante betalinger fortsetter sin raske vekst. Dette kommer frem i Capgemini-rapporten World Payment Report 2015. 

Ikke-kontante betalinger estimeres til å vokse med 8.9 prosent i 2014, hvilket innebærer 389.7 milliarder transaksjoner, og en økning fra 2013 hvor veksten var 7.6 prosent. En betydelig økning i digitale transaksjoner i Asia og utbredt bruk av mobilteknologi for betaling i utviklede markeder, har medført at volumet av ikke-kontante betalingstransaksjoner globalt har vokst raskere enn BNP i 2013.

I 2014 forventes det en økonomisk oppgang i utviklede markeder og videreutvikling av mobil teknologi. Trenden globalt beveger seg mot mobile betalingsløsninger. Dette skriver Capgemini i en pressemelding.

Transaksjoner utenom bankene øker

Ifølge undersøkelsen går det frem at nye betalingsmetoder, som går på utsiden av bankene, nå er anslått til å utgjøre rundt 10 prosent (40.9 milliarder) av alle ikke-kontante transaksjoner i 2014. Det er også forventet at dette vil vokse i årene som kommer.

Mangelen på sammenhengende data fra de nye betalingsmetodene gjør det utfordrende for både banker og andre aktører innen betalingstjenester å velge optimale drifts- og prosessmodeller. Dette inkluderer betalinger gjort gjennom lukkede kretser for kort, mobil-applikasjoner, digitale lommebøker, mobile penger og virtuelle valutaer. Betalinger som går på utsiden av bankene er i dag ikke berørt av bankenes reguleringer og innebærer at forbrukerne er mindre beskyttet med tanke på datasikkerhet, informasjonssikkerhet og konfliktløsning. Bekjempelse av svindel og hvitvasking av penger, er en annen utfordring med de nye betalingsmetodene, heter det i meldingen.

Blokkjede teknologi

En annen utvikling som endrer betalingsmarkedet er blokkjede teknologi, som for eksempel bitcoin er basert på. Tre nøkkelfaktorer ved blokkjede er desentralisering, unikt eierskap og kryptografiske nøkkelpar. Denne miksen har potensiale til å forbedre effektiviteten av finansielle transaksjoner og transformere det globale finansielle markedet. Blokkjede teknologi kan fremskynde hastigheten av penger og utgjør en reell trussel for tradisjonelle banksystemer i fremtiden.

Rapporten er tilgjengelig for nedlastning på www.worldpaymentsreport.com.