KONTRAKTSINNGÅELSE: Fra venstre: Fredrik Glorvigen og Bodil Rabben fra Direktoratet for e-Helse sammen med Elin Heir og Jens Middborg fra Capgemini. (Foto: Capgemini)

Capgemini har signert ny avtale med Direktoratet for e-helse

Skal utvikle direktoratets søknads- og saksbehandlingsløsning.

Publisert Sist oppdatert

Etter en tilbudsprosess som har pågått siden utlysningen ble annonsert høsten 2018, vant Capgemini konkurransen om å utvikle felles søknads- og saksbehandlingsløsning for Direktoratet for e-helse. Kontrakten omfatter også videreutvikling av helsedata.no.

– Vi valgte den leverandøren som var best både på løsning og pris, sier divisjonsdirektør for divisjon utvikling og forvaltning, Bodil Rabben, i en pressemelding fra Capgemini.

Helsedataprogrammet skal bidra til mer og bedre helseforskning ved å gjøre tilgangen til helsedata enklere for forskere og andre som trenger tilgang til helsedata. Felles løsning for søknads- og saksbehandling er en viktig del av den stegvise utviklingen programmet står for.

Første leveranse av saksbehandlingsløsningen skal realiseres i løpet av høsten. Deretter fortsetter stegvis utvikling av løsningen som i første omgang skal brukes av registerforvaltere. Etter hvert skal løsningen også knyttes sammen med felles søknadsskjema for å gjøre arbeidsprosesser mer effektive både for søkere og forvaltere.

Samfunnsoppdrag

I 2015 inngikk Capgemini en rammeavtale med Direktoratet for e-helse som omfattet standard it-tjenester som it-utvikling og test.

Direktoratet for e-helse skal etablere standarder og forvalte og realisere digitale, nasjonale e-helseløsninger som bidrar til en effektiv helsetjeneste med høy kvalitet. Samfunnsoppdraget til Direktoratet for e-helse er å bidra til én helthetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere. Målet er å skape bedre resultat av helsehjelp, bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser – og med dette bidra til bedre helse. Direktoratet for e-helse er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. 

– Denne avtale bekrefter vår posisjon som en betydningsfull aktør inn mot helsesektoren og det samfunnsoppdrag som vi bidrar til. sier Jens Middborg, Country Manager, Capgemini Norge, i meldingen.