BEKYMRING: Det er hardt trykk mot cyber-forsvarslinjen, melder sikkerhetsorganisasjon. (Foto: Unsplash)

Bekymring for cybersikkerhets-ansattes mentale helse

Ny rapport varsler bekymring for utbrenthet og mer.

Utbrenthetsraten innen cybersikkerhet kan være høyere enn blant helsepersonell i frontlinjen. Oppfordringen om å styrke motstandskraften til cyberfagfolk er høy og tydelig, sier Cybermindz.

Dette sier de på bakgrunn av ny forskning på utbrentet blant cyber-ansatte, noe blant annet Healthcare Itnews melder. Tidligere i år meldte også Vmware om utbrenthet blant sikkerhets-ansatte.

Andrew Reeves i Cybermindz forklarer at forskningen viser at ansatte innenfor cybersikkerhet har vesentlig verre målinger på utbrenthet enn resten av befolkningen. Det er til og med verre enn det helsepersonell rapporterer.

Store konsekvenser

– De fleste av våre kritiske systemer har nå cyberrisikoeksponering – det er ikke vanskelig å se at en reduksjon i vår nasjonale cyberkapasitet på grunn av psykologisk utbrenthet kan ha befolkningsomfattende negative effekter," sa Peter Coroneos, Cybermindz-grunnlegger og industriveteran i en pressemelding.

Cybersikkerhet må ivaretas på alt fra vannverket til telekom og helsesektor, samt finans og transport. Det kan gjøre at hele samfunn stopper opp. Tidligere i år ble Costa Rica utsatt for løsepengevirus, og konsekvensene var store.

– Pandemien, flom og buskbranner har vist oss at systemene vi er avhengige av ikke skal tas for gitt. Cyberangrep er en daglig foreteelse og, i motsetning til naturkatastrofer, er det ingen tenkelig endepunkt i sikte, fortsetter Coroneos.

Vurderer å slutte

Løsepengevirus har økt i omfang det siste året, og det har hatt en pris for sikkerhetsekspertene som skal beskytte oss. Cybersikkerhets-ansatte melder at de ser utbrenthet, fravær og mindre tro på at selskapet skal klare forsvare mot angrep.

En tredjedel sa i en undersøkelse at de har vurdert å si opp jobben sin i cybersikkerhet på grunn av stress.

– Vi må bygge en sterk og robust cyberarbeidsstyrke, oppfordrer Coroneos.