NYVINNINGER: Johannes Brodwall i Dataforeningen sier seg godt fornøyd med foreningens endinger i format og innhold på sin konferanse Software 2016.

- Glad vi eksperimenterte

Dataforeningens konferanse Software 2016 eksperimenterer med formatet og øker nedslagsfeltet.

Publisert Sist oppdatert

Dataforeningen gjennomførte sin årvisse konferanse Software i Oslo sist uke. Dette er en konferanse som har sin opprinnelse helt tilbake til 90-tallet, og kan nok derfor trygt kalles Norges lengstlevende it-konferanse.

Treffer offentlig sektor godt

- Jeg tror vi er litt færre enn i fjor, og litt flere enn i forfjor. Det er altså ingen tydelig trend på at vi blir spesielt større eller mindre, det holder seg ganske stabilt, forteller en godt fornøyd representant for arrangøren, Johannes Brodwall til Computerworld. Han er til daglig konsulent i Sopra Steria og i tillegg styrerepresentant i programkomiteen for konferansen.

På spørsmål om hvem som er den typiske deltakeren på denne konferansen, svarer Brodwall at det er særlig mellomledere, som avdelingsledere og prosjektledere, denne konferansen treffer.

- Sammenlignet med andre konferanser synes jeg at vi har et bedre tilslutning fra offentlig sektor spesielt. Og så har vi også veldig mange som eier løsningene de snakker om, i stedet for at de er inne som konsulenter. Andre konferanser treffer kanskje konsulentene bedre, så treffer vi også de som eier løsningene, og som sitter med problemene over lenger tid, legger han til.

«Topp og bunn»

Selv om Software-konferansen er et gammelt og velprøvd arrangement, betyr ikke det at arrangørene ikke leter etter nye emner å presentere. Ved å fjerne eller legge til temaer i programmet, påvirkes naturligvis også sammensetningen av deltakermassen.

- I år har vi fått to endringer i demografien i forhold til tidligere år: For det første hadde vi et spor som vi kalte for «It-lederen», der vi klarte å få hentet inn foredragsholdere som sitter på toppnivå i sine organisasjoner. Vi hadde it-direktøren i Statnett, it-direktøren i Statoil Exploration og it-direktøren i Møller Bil, som sitter helt oppe på toppledernivå i sine organisasjoner. Det tror jeg skapte en interesse og et perspektiv for folk høyere opp i organisasjonen enn det vi har hatt før. I tillegg hadde vi et mer teknisk/praktisk spor enn det vi har hatt tidligere. Det gikk mer inn på aktuell teknologi, hva er det som er cutting edge, hva er det som de nye tingene som kommer? Jeg har kjent igjen veldig mange fler deltakere fra tekniske konferanser i år enn det som jeg så i fjor, så jeg synes vi har beveget oss både oppover og nedover i organisasjonen på en god måte, mener Brodwall.

Diagonale spor

Det er ikke bare innholdet av konferansen arrangørene har eksperimentert med. Det er også mulig å gi merverdi til enkelte deler av publikummet ved å tilby foredrag og presentasjoner på tvers av de oppsatte emnesporene.

- Det vi hadde som et konsept, men som vi bare delvis gjennomførte i år, er det vi på planleggingsstadiet kalte et «diagonalspor». Du kan så vidt se antydninger av det i programmet, for vi har ikke reklamert veldig mye med det: For eksempel er det foredrag i alle temaspor som berører offentlig sektor, og så vi har prøvd å legge de foredragene slik at du kan følge dem diagonalt i programmet. Vi har ikke klart dette med veldig mange temaer, derfor har vi ikke gjort dette tydelig i år, men det var et eksperiment som vi hadde i programkomiteen. Dette var såpass vellykket at vi prøver det igjen til neste år, og gjør det litt mer gjennomført da, forteller en begeistret Brodwall.

Hva med de yngste?

I mange it-konferanser er det slik at sammensetningen av deltakerne blir ganske ensartet. På Software 2016 kunne Computerworld ved selvsyn konstatere at denne konferansen har en ganske bra spredning på deltakerne i kjønn og alder, med ett unntak: De aller yngste og helt nyutdannete glimrer ved sitt fravær her. Brodwall sier seg enig i denne observasjonen, men vil likevel ikke love at akkurat denne konferansen vil rette seg mye mer inn mot de som akkurat har begynt å jobbe i it-bransjen.

- Vi har sett at spredningen i temaene har fungert bra. Vi håper at det også skal være med til å rekruttere nye deltakere, for vi har jo en deltakerbase som har vært ganske stabil. Vi håper at de som var her i år skal reklamere for oss til neste år, slik at det å fokusere på ledelsesaspektet og det teknologiske aspektet tror jeg kan være gode ting å bygge videre på til neste år, mener han.

- Vi tror at et mer teknisk program vil kunne lokke de nye. Men på det området er det veldig mange konferanser som konkurrerer, så jeg tror ikke vi kommer til å ha en kjempestor satsning på dette neste år. Men jeg tror at vi kommer til å forsterke det tekniske aspektet, noe jeg håper vil  trekke nye yngre deltakere neste år, tenker Brodwall høyt.

Eksperimenterer

Det er kanskje viljen til å eksperimentere med både innhold og format som har gjort Software-konferansen til et langtlevende arrangement. Brodwall gir i alle fall inntrykk av en arrangementskomite som slett ikke bare gjentar seg selv år etter år, men som aktivt leter etter nye grep for å tilfredsstille deltakerne.

- Vi åpnet første dag med en debatt, med deltakere som vi tror er meningsberettigete fra samfunnet, som lederen i produktivitetskommisjonen og statssekretæren i KMD, og jeg følte vi fikk en bra temperatur på den debatten, og folk kom ut derfra med en god start på konferansen. Så at vi fikk inn folk som har viktige meninger, hvor deres meninger betyr noe for samfunnet, og betyr noe it-bransjen, det tror jeg var noe deltakerne satte veldig stor pris på, mener han.

- Dette var jo et eksperiment for oss, men jeg er glad vi gjorde det, og det fungerte godt, avslutter en godt fornøyd Johannes Brodwall i Den Norske Dataforening.