NORSK FORDEL: Norge har gode forutsetninger til å lykkes i datasenter-industrien, mener DLA Piper. Bildet er fra Lefdal Mine Datacenter. (Foto: Lefdal Mine)

Rekordår for globale datasenter-investeringer

Datasenter-investeringene har mer enn doblet seg i 2021 sammenlignet med 2020. Og Norge er godt posisjonert.

De samlede investeringene i datasentre økte fra 24,4 milliarder dollar i 2020 til 59,5 milliarder dollar i 2021. Det kommer frem i en rapport fra advokatfirmaet DLA Piper. 100 toppledere som operer innen sektoren (investorer, långivere, drivere og utviklere) fra hele verden har deltatt i undersøkelsen.

DLA Piper venter at veksten skal fortsette i år, og allerede er det gjennomført 41 transaksjoner til en verdi av 21,3 milliarder dollar (7. juni 2022). Dette er en økning på over 100 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og nesten like mye som de samlede årlige investeringene i 2019 og 2020.

45 prosent av utviklerne, 56 prosent av långiverne og 67 prosent av investorene har planer om å investere i nye datasenterprosjekter i løpet av de neste 24 månedene. Den rekordstore etterspørselen etter datasentre er drevet av veksten av «hyperscalers» som Facebook, Google og Microsoft, som har blomstret i overgangen til skytjenester.

Asia vokser

Til nå har de store datasenterinvesteringene hovedsakelig funnet sted i USA og Europa. Det forventes imidlertid at Asia og Stillehavsregionen vil være den største kilden til fremtidig vekst. Skiftet i investeringer vil blant annet være drevet av fremveksten av kinesiske hyperscalers, herunder Alibaba, Tencent og ByteDance.

Rapporten peker på at energisikkerhet i økende grad blir sett på som en av de viktigste faktorene for datasenter-investeringer. 90 prosent av investorene, 89 prosent av utviklerne og 85 prosent av långiverne ville betalt overkurs for å investere i et datasenter med en god og kostnadseffektiv strømforsyning, skriver DLA Piper.

Våre undersøkelser viser også at de globale aktørene har fokus nettopp på de kvalitetene som Norge, kanskje mer enn noen andre, kan tilby.

– Rapporten viser at de rekordstore investeringene i datasentre globalt er drevet av den enorme veksten av "hyperscalers" og overgangen til skytjenester som har blitt akselerert av pandemien. Det er ingen ende på denne etterspørselen, og investeringene til dags dato i 2022 er mer enn doblet sammenlignet med tilsvarende periode i 2021. Datasentre er energiintensive, og derfor spiller økende energipriser og spørsmålet om forsyningssikkerhet en stadig viktigere rolle i beslutningsprosessen for hvor og hvordan sentre utvikles og attraktiviteten i prosjektene.

– Våre undersøkelser viser også at de globale aktørene har fokus nettopp på de kvalitetene som Norge, kanskje mer enn noen andre, kan tilby, som blant annet energisikkerhet, energiforbruk, kostnadseffektivitet og bærekraft, sier partner i DLA Piper Magnus Lutnæs.