FORUTSETTER: Lederen i Norsk Datasenterindustri Bjørn Rønning forutsetter at prisene industrien betaler forblir stabile, men frykter effekten av grunnrenteskatten. (Foto: Anders Løvøy)

Datasenterindustrien frykter effekten av grunnrenteskatt

Redd for at prisene på de lange kontraktene skal påvirkes

Lederen for Norsk Datasenterindustri, Bjørn Rønning, er bekymret for at store skatte-endringer i energisektoren skal påvirke industrien negativt. Energi er den største enkelt-innsatsfaktoren for industrien, og Rønning trekker fram behovet for langsiktighet.

– Vår industri preges av store, langsiktige investeringer, og er helt avhengig av forutsigbarhet. Store endringer i beskatning av vår viktigste innsatsfaktor bekymringsfullt, sier han.

Grunnrenteskatt

Grunnrente er avkastning av naturressurser, og et begrep fra økonomisk teori innført av Adam Smith.

I Norge skattlegges fra før grunnrente fra olje og vannkraft. I regjeringens nye forslag utvides beskatningen på vannkraft, samtidig som grunnrente på vindkraft og havbruk også skal skattlegges.

Bakgrunnen er grunnrenteskatten regjeringen innførte i forrige uke, på blant annet produksjon av vannkraft. Utgangspunktet er at regjeringen ønsker å skattlegge bruk av felles naturressurser som havet og vannet i innsjøer og elver. Vannkraft har allerede en grunnrenteskatt på 37 prosent, som skal økes til 45.

Den totale effekten av denne skatten alene er beregnet til 11 milliarder i merinntekter, i tillegg kommer et høyprisbidrag på 23 prosent på inntekter over 70 øre per kilowattime.

– Dette er en dramatisk endring av skattenivået, og den kommer brått. Vi jobber med å forstå konsekvensene av skatten for energisektoren, og indirekte vår industri, sier han.

Smitteeffekt

Strømprisen i forbrukermarkedet settes på internasjonale kraftbørser. Grunnrenteskatten handler mest om overskuddet etter at prisen er satt, men Rønning frykter uheldige smitteeffekter.

– I utgangspunktet skal ikke grunnrenteskatten påvirke prissettingen, men skatteforslaget har skapt usikkerhet omkring de lange, bilaterale avtalene flere av datasentrene inngår.

– Vi må forutsette at prisene ikke påvirkes av den økte skatten, men vi frykter at langsiktige priser påvirkes når staten trekker en mye større del av overskuddet fra kraftkommunene, sier Rønning.

Han er også bekymret for effekten skatten kan ha på investeringer i kraftmarkedet når pengestrømmen endres.

– Billig norsk, grønn energi er Norges største konkurransefortrinn. Vi har vannkraft i dag, men vi trenger å investere i nye prosjekter for å holde tritt med forbruket, sier han.