ATTRAKTIVT: Vårt overordnede mål er å nå 40 prosent kvinneandel i it-bransjen, og sammen med våre partnere gjøre it til et attraktivt karrierevalg for kvinner, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Istock)

Gratulerer med kvinnedagen!

Gratulerer med dagen, alle kvinner og menn, gutter og jenter!

Publisert Sist oppdatert

Vi er stolte over å bo i et land hvor vi feirer kvinnedagen, hvor vi feirer de menneskene som kjempet for kvinners rettigheter før vi engang var påtenkt. Vi er stolte over å jobbe i en mannsdominert bransje med så mange fine gutter og menn, som lytter til oss, ler med oss og som respekterer oss og jobbene vi gjør.

Denne dagen er en hyllest til de menneskene som kjempet for kvinners rettigheter, en gang for lenge siden. Det er også en dag hvor vi markerer og reflekterer over hva som har vært og hva som er nå.

Hvor langt har vi kommet i Norge? Langt nok vil de fleste mene, kvinner og menn har like rettigheter i Norge i dag – og det skulle bare mangle.

Kvinner scorer skyhøyt når det kommer til gjennomføring av videregående -og høyere utdannelse. Kvinner er underrepresentert hva gjelder all kriminalitet og selvmord. Kvinner har de siste årene også fått etterlengtet oppmerksomhet knyttet til seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det går riktig vei, men betyr det at kvinnedagen og feminisme har blitt irrelevant?

Vi i Oda-nettverket mener ikke det. Vi mener dagen i dag er en viktig dag for å nettopp minnes hva som har vært og hvor vi vil. Kvinners rettigheter har i stor grad handlet om en enorm frivillig innsats fra mennesker som har hatt en personlig overbevisning og ønske om å skape endring. Trodd på at kvinner har rett på de samme rettighetene som menn, og trodd på at vi er best tjent med et likestilt samfunn.

Kvinner i Oda-nettverket fortsetter å jobbe for et likestilt samfunn. Våre 11.000 medlemmer fra over 500 ulike selskaper er i dag med på å skape større mangfold fortrinnsvis i it-bransjen. Vårt overordnede mål er å nå 40 prosent kvinneandel i it-bransjen, og sammen med våre partnere gjøre it til et attraktivt karrierevalg for kvinner. Også her går det riktig vei, kvinneandelen har økt fra 19 prosent i 2013 til i underkant av 30 prosent i dag. Er det derfor fortsatt så viktig? Trenger vi fortsatt en så stor frivillig organisasjon som jobber for dette?

Ingrid Skrede oppsummerte svaret på dette svært godt i sin artikkel i Computerworld nylig: «Enkelt og greit fordi teknologi styrer det nye demokratiet vi alle lever i. Skal vi som kvinner være med å bestemme hvordan samfunnet vårt skal utvikle seg videre, er det vesentlig at vi er mer i nettopp denne bransjen».

Dette underbygger også resultatene til konsulentfirmaet McKinsey, hvor de i en av sine rapporter kommer frem til at både kreativitet, arbeidsmiljø, innovasjon og resultat øker i selskaper med høyere kvinneandel, samt med et større fokus på mangfold og inkludering. Rapporten kommer frem til at både kvinneandelen blant de ansatte og toppledelsen er med til å øke lønnsomheten, sammenlignet med firmaer som har lavere kvinneandel.

Dette er viktige funn å minne seg selv på en dag som denne. Hvorfor kvinnedagen er viktig, og hvorfor arbeidet Oda-nettverket gjør betyr noe for samfunnet og næringslivet. Ikke bare fordi det fremstår som moralsk riktig, men også fordi det øker den reelle lønnsomheten til bedriften.

Vi vil derfor oppfordre deg til å engasjere deg, og kanskje dagen i dag er den perfekte dag for å melde seg inn Oda-nettverket?

Igjen, gratulerer med dagen til alle kvinner og alle menn! 

Anita Karlson, oversetter i Polartekst, og Ida Fure Jerpseth, Business Consultant i Tieto