IKKE FLERE HENDER: Vi trenger ikke flere varme hender, men en omstilling. Det skriver Nard Schreurs. Han mener helsesektoren bør se til finansbransjen, som er blitt mye mer transparent, effektiv og kundevennlig enn for 15 år siden, samtidig som bemanningen er kraftig redusert. (Illustrasjon: Unsplash)

Helsesektoren må omstille seg

I Norge jobber 400.000 mennesker i helsesektoren. Man trenger ikke flere for å bli bedre, faktisk heller færre.

Publisert Sist oppdatert

I går fikk statsråden Ingvild Kjerkol den nye “NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste” fra kommisjonslederen Gunnar Bovim. Mellom permene ligger 330 sider med varsellamper - nå er det alvor for helsesektoren, det finnes rett og slett ikke nok sykepleiere, leger og annet personell til å utføre de oppgavene vi samfunnsmessig ønsker at helsesektoren tilbyr.

Det krever handling, ifølge Helsepersonellskomisjonen. Men faktisk mye mer enn det - det krever en ganske krevende omlegging og transformasjon innen helse.

“For å lykkes med å skape en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste med tilstrekkelig kvalitet og omfang, trengs det tiltak som organiserer tjenestene bedre. Det er behov for å bruke kompetanse og ressurser blant pasienter og brukere selv, og blant pårørende, frivillige og andre ressurser i samfunnet. I tjenestene er det samtidig behov for ny tenkning knyttet til en mer effektiv fordeling av oppgaver som bruker potensialet i kompetansen i og mellom personellgrupper.“, skrives det i NOU-en.

Nard Schreurs, daglig leder EHIN og tidligere journalist i Computerworld (Foto: IKT-Norge)

Helt siden utredningen «Innovasjon og omsorg» kom i 2011, under ledelse av Kåre Hagen, har vi fått gjentagende varsler om at vi trenger innovative grep og omstilling for å møte morgendagens omsorgsutfordringer. Her er fornuftig innføring av teknologi og bruk av data viktige elementer for å få gevinster ut av transformasjonen.

Det jobber 400.000 mennesker i helsesektoren i Norge. Det er en ganske stor del av Norges yrkesaktive befolkning. Som den nye utredningen også fastslår vil andre deler av samfunnet neppe tillate at ytterligere ressurser brukes på helse. Altså, det er mange andre områder, som digitalisering, næringsliv, forskning og utdanning, forvaltning, turisme, bygging, som trenger ansatte i sine sektorer.

Politikernes óg innbyggernes rop om flere sysselsatte i helsesektoren er et klassisk rop om flere “varme hender”. Som den nye utredningen viser er det ikke mulig. Men det er heller ikke veien å gå. Vi trenger en omstilling, en ny måte å organisere våre helsetjenester på, med nye teknologiske løsninger og datadrevne systemer som støttebjelker i en fremtidsrettet strategi. Samtidig som helsesektoren beveger seg inn til den varslede krisen, ser vi en enorm rekke innovative muligheter til å omstille vår måte å håndtere helsen på. Den omstillingen har vi sett i mange andre bransjer, for eksempel i finansbransjen, der banker og forsikringer er mye mer transparente, effektive og kundevennlige enn for 15 år siden, samtidig som bemanningen er kraftig redusert.