SATSING: Artikkelforfatteren argumenterer på hvordan det offentlige bør prioritere digitalisering av offentlig sektor. (Foto: Peter Mydske/Stortinget)

Teknologien offentlig sektor bør prioritere i 2023

Digitalisering har kommet langt, og regjeringens strategi for 2025 har satt klare føringer og mål for den digitale transformasjonen. Selv om vi gjorde store sprang under pandemien er det fortsatt mye som skal til for å lykkes.

Publisert Sist oppdatert

Det er lett å tenke på digitalisering som et samlet område som skal løftes. I stedet må vi bli bedre på en rekke felt samtidig som vil kreve kompleks kompetanse og målrettet satsning. En av de første områdene som stikker seg ut og som haster er cybersikkerhet.

Etter krigen brøt ut i Ukraina i fjor har angrep på kritisk infrastruktur økt fra 20 til 40 prosent. Angrepene treffer også bredt, og norske kommuner er også sårbare om strøm, vann eller datasystemer blir satt ut av spill. Her vil det være viktig å forstå hvor dataene oppbevares, både når det gjelder volum, type og viktighet. Sørg for at de ansatte får passende og spesifikk opplæring, i alt fra cybersikkerhet til vesentlige hygienefaktorer, og hvordan det forholder seg til deres rolle.

Samtidig må systemer og underliggende dataressurser kunne oppdateres raskt og det bør begrenses hvem som har tilgang til dem. Ha en klar responsplan for teknologi og mennesker, og forbered deg på relevante scenarioer som kan skje i din virksomhet. Øv på planene dine og mål hvor godt prosessene dine beskytter deg.

Lederskapet må involveres

Kunnskapsnivået når det gjelder teknologi er veldig variert, men tiden der kun it-avdelingen har oversikt og innsikt er forbi. Lederne må involveres mer og gis verktøyene de trenger for å ta gode beslutninger i usikre tider. Da må data inn i bildet. Minstekravet burde være et system for finansiell planlegging og analyse (FP&A) som kan mate ledere og økonomiansvarlige med finansielle plan og budsjetter, økonomisk ytelse og prognoser. Gjennom det kan du raskt identifisere og analysere tendenser, samt få hjelp til å tolke og visualisere data. Slik kan ledere lett justere fremtidige forventninger og eksponeringer i sanntid og raskt handle når krisen er ute.

Tunge og kompliserte programvarer er vanskelig å bruke og gjør faren for at informasjon kan havne på avveie større.

Ikke nok fokus på brukerne

Digitale løsninger bør lages for brukerne av dem, og vi ser at mye av offentlige og kommunale instanser er på god vei til å snu seg her. Tunge og kompliserte programvarer er vanskelig å bruke og gjør faren for at informasjon kan havne på avveie større. Det er essensielt at digitalisering fører til enklere løsninger, og det bør investeres i brukeropplevelseledelse.

UNIT4: Rune Hellmann leder Unit4 Norge. (Foto: Jens Reiterer)

Teknologi kan også bidra til å forstå brukernes behov bedre og dermed raskere kunne respondere på disse behovene. Blant annet gjennom «Voice of the Customer» (VoC)-tilnærmingen. Det innebærer å lytte til og forstå brukernes behov, men også å følge opp og tilpasse seg disse behovene over tid. Ved å integrere data fra hele organisasjonen i en felles oversikt over brukernes opplevelse, vil alle deler av organisasjonen kunne bidra med innsikt og tilbakemeldinger på deres behov og opplevelser. Dette vil gi en helhetlig oversikt og gjøre det enklere å ta avgjørelser som tar hensyn til brukernes behov og ønsker.

Innsikt bør føre til bedre beslutninger

Det kanskje viktigste teknologiske punktet i offentlig sektor i 2023 er tilgang til nøyaktig innsikt som kan være med på å ta bedre beslutninger. Dette krever tilgang til pålitelige sanntidsdata fra hele organisasjonen, og det vil være desto viktigere det kommende året da det vil være enda større forventninger om samarbeid mellom funksjoner. Ikke-finansielle ledere vil forvente mer tilgang til innsikt for å ta finansbeslutninger. Ledere utenfor HR – vil kreve bedre innsikt i talentstyring for å ta bedre beslutninger om mennesker. Alt dette er avhengig av pålitelige data.

Dette behovet for økt samarbeid drives av ønsket om mer effektivitet slik at en kan reagere på hovedmålet for alle offentlige organisasjoner rundt om i verden – nemlig økonomisk motstandskraft. I møte med innstramninger vil motstandskraft sikre levering av tjenester tross den stadig mer krevende situasjonen offentligheten finner seg i.