OPPSTART: Nikolai Astrup forteller at direktoratet skal være operativt fra 1.1.2020, men at det er klart at 2020 vil bli et omstillingsår der ulike miljøer må tilpasse seg hverandre.
OPPSTART: Nikolai Astrup forteller at direktoratet skal være operativt fra 1.1.2020, men at det er klart at 2020 vil bli et omstillingsår der ulike miljøer må tilpasse seg hverandre. 

Har forbedringspotensial

I IKT-Norge er de relativt positive til den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. 

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag formiddag kunne digitaliseringsminister Nikolai Astrup legge frem Norges første digitaliseringsstrategi under Difis årlige digitaliseringskonferanse

En av de som var til stede var Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge. Interesseorganisasjonen har lenge ytret et ønske om et tettere samarbeid når det kommer til kommune og stat, og har lenge vært en forkjemper for at det offentlige ikke skal konkurrere med markedet.

Austlid er derfor meget fornøyd med at det nå har kommet en forpliktende strategi mellom det offentlige og private.

Likevel er hun ikke uttalt positiv til den nye digitaliseringsstrategien.

Noen mangler

– Det er vel og bra med felles mål, men det må investeres også. Det sier strategien lite om, sier Austlid, som nå har forventninger om at dette vil dukke opp i statsbudsjettet.

I strategien prioriteres syv viktige livshendelser. Ett av disse er å starte og drive en bedrift.

Austlid er veldig positiv til at det nå åpnes opp for et program for oppstartbedrifter, slik at disse skal få komme sterkere inn. Likevel mener hun at den nye strategien er litt lite ambisiøs.

– Det er litt "strukturvennlig". Utdanning og helse er lite berørt, og dette er noe av det vi bruker mest, og som det offentlige bruker mest penger på, sier Austlid.

Målet for arbeidet i digitaliseringsstrategien går frem mot 2025, skal blant annet sørge for at offentlig sektor digitaliseres på en åpen måte, der flere oppgaver løses digitalt, og hvor alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, kommuniserer digitalt med offentlig sektor.

Offentlig sektor vil også utnytte potensialet i deling og bruk av data til å lage ­brukervennlige tjenester, og for å bidra til verdiskapning for næringslivet. Kommunale og statlige virksomheter bygger sine tjenester med utgangspunkt i et felles digitalt økosystem for samhandling, mens kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en systematisert måte, heter det i dokumentet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Jeg vil ha tjenestene fra offentlig sektor før jeg vet at jeg trenger dem. Det er jeg usikker på om jeg får før 2025, sier Austlid.