NYHETER:

SKATT: Finansministeren mener forslaget vil bidra til riktig skattlegging av inntekter fra utleie, salg og tjenester som er formidlet gjennom digitale plattformer. (Foto: Senterpartiet)

Foreslår ny opplysningsplikt for digitale plattformer

Finansdepartementet sendte fredag et høringsforslag om at digitale plattformer skal rapportere til Skatteetaten om utleie og salg som skjer gjennom plattformen.

OECD har utviklet en standard om rapportering og automatisk utveksling av opplysninger om inntekter opptjent gjennom digitale plattformer (DPI). Norge har sluttet seg til standarden, og dette forslaget gjennomfører standarden i norsk rett. 

Standarden er et viktig skritt i arbeidet med å avdekke skjulte inntekter i utlandet, skriver regjeringen.no i en pressemelding.

Etter forslaget får digitale plattformer som formidler utleie av bolig, utleie av transportmidler, salg av tjenester eller salg av varer, plikt til å gi opplysninger om norske og utenlandske skattepliktige som bruker plattformen. Opplysningene om norske skattepliktige skal brukes av norske skattemyndigheter, mens opplysninger om utenlandske skattepliktige skal utveksles automatisk med det aktuelle landet.

Med forslaget vil skattemyndighetene få opplysninger om flere typer aktiviteter som formidles gjennom digitale plattformer enn de får i dag.

Forslaget omfatter også drosjeplattformer. På bakgrunn av det pågående arbeidet med drosjeregelverket foreslås det bare mindre endringer på drosjeområdet. Drosjeformidlere får etter forslaget en plikt til å holde oversikt over om løyvehaverne er bosatt i utlandet.

– Det internasjonale samarbeidet er svært viktig for effektiv og rettferdig skatt. Dette forslaget vil bidra til riktig skattlegging av inntekter fra utleie, salg og tjenester som er formidlet gjennom digitale plattformer, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), i meldingen.