POLITIKK: 

EKSPERTUTVALG: Utvalget skal vurdere hvordan nasjonal kontroll kan ivaretas for blant annet datasenter. (Illustrasjon: Green Mountain)

Nytt utvalg for kontroll med digital infrastruktur

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til hvordan staten kan ivareta nasjonal kontroll med kritisk digital kommunikasjonsinfrastruktur, som mobil- og bredåndsnett. Olav Lysne, direktør ved SimulaMet og professor ved OsloMet, skal lede arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Olav Lysne får med seg et bredt sammensatt utvalg av eksperter fra akademia, privat og offentlig sektor til det nye ekspertutvalget som skal vurdere hvordan ulike virkemidler, som regulering og statelig eierskap, kan bidra til kontroll med kritisk digital infrastruktur.

Ekspertutvalget startet arbeidet i januar 2024, og skal levere sine vurderinger til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i februar 2025.

Utvalget, som blant annet består av Toril Nag og  Pål Wien Espen, skal blant annet vurdere hvordan nasjonal kontroll kan ivaretas for:

 • mobil- og bredbåndsnettene
 • transportnett
 • undersjøiske fiberkabler 
 • datasenter
 • satellittkommunikasjonssystem
 • Anlegg i den digitale infrastrukturen som er viktig for heile krisespennet, blant annet fjellanlegg.

Digital grunnmur

  – Jeg setter stor pris på at vi har fått med kompetente folk til å utrede og gi innspill til regjeringens arbeid med å vurdere nasjonal kontroll med kritisk digital infrastruktur. Alle sektorer er avhengig av den digitale grunnmuren. Det er derfor viktig at vi kan være trygge på at datasentre og mobil- og bredbåndsnettene har forsvarlig sikkerhet, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i en pressemelding fra digitaliseringsdepartementet.

Utvalget består av:

 • Olav Lysne (leder). Direktør for Simula Metropolitan Center for Digital Engineering (SimulaMet) og professor ved OsloMet.
 • Alexander Iversen. Sjefkonsulent for digital sikkerhet hos DNV.
 • Anna Grinaker. Direktør for finansiell infrastruktur i Norges Bank.
 • Bente Hoff. Avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
 • Hanne Tangen Nilsen. Direktør for Sykehuspartner.
 • Hilde Walmestad. Leder for drift i nettselskapet Lede.
 • Kenneth Fjell. Professor ved NHH.
 • Toril Nag. Seniorparter i HitecVision.
 • Pål Wien Espen. Leder Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Sekretariatet er:

 • Irene Åmot, Nkom
 • Hans Jørgen Enger, Nkom
 • Andreas Løhren, DFD