ØVELSE: Slik øver studenter ved Forsvarets ingeniørhøgskole hvordan de skal bekjempe cyberangrep. Nå oppfordrer Regjeringen alle virksomheter til å øve også. (Foto: Daniel Nordby/Forsvarets ingeniørhøgskole/Forsvarets mediesenter).

Cyberforsvaret vil samarbeide med E-sportforbundet

Mener utøvere kan besitte relevant kompetanse.

Publisert Sist oppdatert

E-sportforbundet etablerer seg på Lillehammer, og Innlandet fylkeskommune har bidratt med 1,5 millioner kroner til dette. Ifølge forbundet får de mange henvendelser fra relevante samfunnsaktører, og blant dem er Cyberforsvaret.

– Vi har hatt flere samtaler med E-sportforbundet og funnet flere områder hvor vi har felles og overlappende interesser. Så vi har kommet frem til at et samarbeid oss imellom kan være produktivt både for Cyberforsvaret, E-sportforbundet og samfunnet for øvrig, sier kommunikasjonssjefen i Cyberforsvaret Knut Helge Grandhagen til Forsvarets Forum.

Arena for rekruttering

Ifølge Grandhagen er rekrutteringsmuligheter en av grunnene til at de ønsker et samarbeid. Han trekker frem at karrieren som profesjonell e-sportutøver er kort.

– Mange vil etter hvert se seg om etter en karriere nummer to og da kan de besitte kompetanse som er høyst relevant for oss, sier han.

På spørsmål om hvilken kompetanse e-sportutøvere kan ha som er relevant for Forsvaret, svarer han:

– Forsvaret har en del ansatte som kanskje har fluefiske som hobby. Nå jobber de ikke i Forsvaret fordi de har fluefiske som hobby, men hobbyen fører med seg en del relevant kompetanse som er høyst interessant for forsvaret. Som det å kunne trives med å være i skog og mark, overleve ute i naturen og tilsvarende.

Han sier at enkelte i e-sportmiljøet kan ha tilsvarende formell og uformell kompetanse innenfor det digitale domenet.