SATSER PÅ BÆREKRAFT: Georgi Ganev forteller at Dustin vil prioritere større kvinneandel og etikk i verdikjeden. (Foto: jenny@misocreative.se)
SATSER PÅ BÆREKRAFT: Georgi Ganev forteller at Dustin vil prioritere større kvinneandel og etikk i verdikjeden. (Foto: jenny@misocreative.se)

Flere kvinner til Dustin

Kvinneandelen i Dustin økte i fjor. Målet er lik kjønnsfordeling i 2020.

Publisert Sist oppdatert

Mangfold og likestilling er et fem prioriterte fokusområder i Dustins bærekraftrapport, ifølge pressemelding.

I løpet av 2015-16 har andelen kvinnelige ansatte hos Dustin økt med 5 prosent opp til 27 prosent, og andelen kvinnelige ledere med 11 prosent og opp til 31 prosent. Målet er at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i år 2020, ifølge pressemelding.

– Vi er i en bransje som tradisjonelt har vært mannsdominert, og trenger å øke mangfoldet. Dette vil vi gjøre noe med. Som et ledd i å oppnå en jevnere kjønnsfordeling, har vi innført et krav om at det skal finnes en likeverdig sluttkandidat av hvert kjønn ved alle lederrekrutteringer. Det er første skritt i retning økt likestillingen. Når likestillingen mellom lederne blir større, ser vi at den totale likestillingen også blir det. Dette sier Georgi Ganev, direktør og konsernsjef for Dustin.

Atferdskodeks for leverandørene

I bærekraftrapporten går det også fram at Dustin har besluttet å ta et større ansvar for produksjon av de produktene som selges.

– Produktene vi selger produseres ofte i land med relativt høy risiko for avvik fra vår Atferdskodeks for leverandører. Derfor har vi besluttet å begynne å jobbe lenger ned i verdikjeden, i form av inspeksjoner på stedet og utdanning, for å bidra til bedre arbeidsforhold, sier Georgi Ganev.