TRYGGHETSTJENESTER: Assistent Partner og Telenor Objects skal blant annet levere 3200 elektroniske låser til Asker og Bærum kommuner. Disse kan enkelt betjenes via hjemmesykepleierens smarttelefon. (Foto: Martin Fjellanger/Telenor)
TRYGGHETSTJENESTER: Assistent Partner og Telenor Objects skal blant annet levere 3200 elektroniske låser til Asker og Bærum kommuner. Disse kan enkelt betjenes via hjemmesykepleierens smarttelefon. (Foto: Martin Fjellanger/Telenor)

Asker og Bærum blir størst på e-låser

Telenor Objects og Assistent Partner skal levere trygghetsalarmer og 3200 e-låser i Asker og Bærum.​

Telenor Objects har ifølge en pressemelding fått oppdraget med å levere digitale trygghetsalarmer og velferdsteknologi i helsesektoren til Asker og Bærum, som blir de største kommunene i landet på bruk av e-lås. 

Telenor Objects samarbeider med flere partnere å levere trygghetstjenestene til Asker og Bærum kommune. Assistent Partner vil håndtere installasjon og teknisk drift, og Orange Helse vil utføre den helsefaglige utrykningen. 

Avtalen med de to kommunene strekker seg over fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år og har en totalramme på 100 millioner kroner.

120 alarmer i døgnet

Asker og Bærum har ifølge pressemeldingen til sammen 2400 personer med trygghetsalarm, og alarmen går over 40.000 ganger i året. Telenor Objects får dermed ansvar for i gjennomsnitt 120 alarmer i døgnet. 

Telenor Objects skal gjennom sine underleverandører levere utstyr som digitale trygghetsalarmer med sensorer, GPS-er, medisindispensere, røyk- og brannvarslere og elektroniske e-låser som betjenes med mobilen. Avtalen innebærer også helsefaglig mottak av alarmene, helsefaglig utrykning, samt installasjon og vedlikehold av utstyr. 

Størst på e-låser

Assistent Partner skal nå montere 3200 e-låser i Asker og Bærum. Kommunene blir de første i landet til å ta i bruk tjenesten i så stort omfang. En e-lås gjør at hjemmesykepleien kan låse opp døren med smarttelefonen. 

– E-låsen er usynlig, ettersom den monteres på innsiden av døren. Via mobilen kan hjemmesykepleieren enkelt låse opp døren og slipper tiden det tar å lete fram riktig nøkkel, forklarer Johan Ivarson, administrerende direktør i Telenor Objects i pressemeldingen. 

Smarttelefonlåsene vil bety at kommunene slipper å bytte låser dersom en universalnøkkel kommer på avveie.