NYHETER:

MULIG STREIK: EL og IT Forbundet organiserer 709 ansatte i Telenor-konsernet i Norge. Det er ikke alle medlemmer som skal delta i en eventuell streik fra starten av. I første omgang dreier det seg om 99 medlemmer i Telenor Norge og Telway. (Foto: Unsplash)

99 ansatte kan gå ut i streik

Klart for mekling på Telenor-overenskomsten: - Forhandlingsviljen må økes betraktelig dersom dette ikke skal ende i konflikt.

EL og IT Forbundet og NHO pleier stort sett å komme til enighet i forhandlinger. Slik gikk det ikke i år. Avstanden mellom partene var stor. Nå må tariffoppgjøret til mekling. Det skriver EL og IT Forbundet i en pressemelding.

- Vi går inn i mekling med mål om å bli enige. Dersom dette ikke skal ende i konflikt må NHO og Telenor vise betraktelig større vilje til å forhandle enn i forrige runde. Våre medlemmer er klar til å streike dersom det blir nødvending, sier forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Reidunn Wahl, i meldingen.

Meklingen foregår lørdag 11. mai og søndag 12. mai i Oslo.

EL og IT Forbundets krav handler blant annet om lønnstillegg, faste ansettelser, rettigheter til etter- og videreutdanning, vilkår for lærlinger, vilkår ved reise til ishavsstasjoner og regulering av kunstig intelligens.

Fristen for å bli enige hos mekleren er søndag 12. mai kl 24.00.

Dersom EL og IT Forbundet og NHO ikke blir enige, vil første gruppe av medlemmer gå ut i streik fra mandag 13. mai kl 08.00.

EL og IT Forbundet organiserer 709 ansatte i Telenor-konsernet i Norge. Det er ikke alle medlemmer som skal delta i en eventuell streik fra starten av.

I første omgang dreier det seg om 99 medlemmer i Telenor Norge og Telway. Dette er ansatte ved Telenor Norges avdelinger på Fornebu, Skien, Kristiansand og Kongsvinger, og i Telway i Drammen.