Blir det norsk hattrick i Washington?

Politiets Utlendingsenhets it-system Utsys er finalist til å bli verdens beste ACM-system.

Publisert Sist oppdatert

Saksbehandlingssystemet Utsys, utviklet av Computas og levert til Politiets Utlendingsenhet (PU), er finalist i kåringen «Global Awards for Excellence in Adaptive Case Management». Representanter fra både PU og Computas er på plass i den amerikanske hovedstaden Washington DC.

Også Mattilsynet er på stedet for å presentere ACM-løsningen Mats, som vant prisen i 2012 til det internasjonale markedet. I fjor var det en annen norsk ACM-løsning som gikk av med seieren, nemlig Domstoladministrasjonens Lovisa. Alle tre løsningene er utviklet av Computas.

- Vi er ydmyke, men mener det er en såpass stor anerkjennelse å bli utvalgt som finalister i en global målestokk innen politi og justis, at vi vil være tilstede under arrangementet i USA, sier Eirik Aarre, prosjektleder i PU.

Klokken 04:00 i natt, norsk tid, får vi vite om det blir hattrick for Computas og Norge da prisen deles ut under en storstilt gallautdeling.

ACM i verdensklasse

Aarre tillegger nominasjon og prosjektsuksess for Utsys til det gode samarbeidet mellom de faktiske brukerene fra flere etater inkludert PU og UDI og leverandør Computas.

- Lenge før systemet var klart, ble brukerne invitert til å teste og mene noe om hvordan systemet best kunne understøtte de reelle arbeidsprosessene med fokus på at saksgangen skulle gå effektivt og ha høy kvalitet, samtidig som hver enkelt sak skulle belyses på riktig individuelt grunnlag, sier Aarre.

Løsningen skal understøtte saksbehandling og oppfølging på tvers av etatsgrenser, og det er ikke sjelden at saksbehandler støter på uforutsigbare forhold. Tett samarbeid med brukerne resulterte derfor blant annet i en slags virtuell arbeidstavle der man enkelt kan endre og legge til informasjon i enkeltsaker underveis i saksbehandlingen.

INVOLVERER BRUKERENE: Eirik Aarre, prosjektleder i Politiets Utlendingsenhet. Foto: Magnus Brøyn
INVOLVERER BRUKERENE: Eirik Aarre, prosjektleder i Politiets Utlendingsenhet. Foto: Magnus Brøyn

Utsys er også utviklet med tanke på ytterligere integrasjon, slik at dobbeltføringer og enkeltstående oppdateringer i andre systemer kan unngås. Løsningen kan også samle inn informasjon fra andre systemer, som igjen presenteres i forenklet form i den nye løsningen.

I tillegg, og kanskje mest viktig for effektivitet i hverdagen, er det også lagt stor vekt på at det skal være et strukturert rammeverk der brukerene nyter stor frihet med flust av tilpasningsmuligheter.

Dette, og ikke minst tavle-funksjon er ifølge juryen medvirkende til nominasjon og gjør Utsys til en «unik og verdensledende» ACM-løsning.

Allerede en «gedigen seier»

Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas, ser nominasjon som en fortreffelig anerkjennelse og en gedigen seier i seg selv.

- Sammen med PU har vi skapt en unik it-løsning som samordner saksgangen og samhandlingen på tvers av etatsgrenser og organisatoriske enheter. Dette viser at det finnes flere verdensledende it-prosjekter i norsk offentlig sektor, som fortjener ros og oppmerksomhet, sier Eilertsen.

Systemet skal dekke behov som går fra registrering av asylsøkere og identitetsavklaring til eventuell utsendelse med tilhørende systemstøtte i forbindelse med uttransportering, og Aarre er mer enn godt fornøyd med resultatet.

- Utvikling av moderne arbeidsverktøy som Utsys gjør PU bedre i stand til å jobbe smartere og mer effektivt. Samtidig gjør effektive saksbehandlingssystemer som Utsys at PU er bedre rustet til å møte fremtidens kriminalitet, sier Aarre.

Om det blir hattrick med Mats, Lovisa og nå Utsys får vi se i natt. Uansett hvordan det måtte gå er det bombesikkert at Computas får profilert seg som leverandør av ACM til offentlig sektor.

- Dette er en anerkjennelse av at Computas, gjennom et tett og godt samarbeid med fremtidsrettede aktører i offentlig sektor, utvikler løsninger som ligger helt i verdenstoppen, og som har potensiale til å benyttes innen offentlig sektor også andre steder i verden, påpeker Eilertsen.