OPPSTART: Kai Roer har lansert it-sikkerhetsselskapet Praxis Security Labs,og kan allerede skryte av store globale virksomheter på kundelista.
OPPSTART: Kai Roer har lansert it-sikkerhetsselskapet Praxis Security Labs,og kan allerede skryte av store globale virksomheter på kundelista.

Har startet nytt it-sikkerhetsselskap

Kai Roer forlater knowBe4 til fordel for sitt eget Praxis Security Labs. Får med seg Thea Mannix på laget.

Kai Roer har jobbet med it-sikkerhet i en årrekke. I 2015 lanserte han verdens første SaaS-plattform for å styre og måle en virksomhets sikkerhetskultur; CLTRe. Løsningen ble senere kjøpt opp av it-sikkerhetsopplæringsselskapet KnowBe4, hvor Roer gikk inn som Chief Research Officer i selskapet.

Nå har Roer lansert Praxis Security Labs, et it-sikkerhetsselskap som allerede har store globale virksomheter på kundelista. Selskapet spesialiserer seg på det som kanskje er den mest undervurderte og kritiske sikkerhetsutfordringen for organisasjoner i dag: mennesker.

Ifølge World Economic Forum kan hele 95 prosent av alle it-sikkerhetshendelser spores tilbake til menneskelige feil. Det er dette gapet Praxis Security Labs søker å tette. Selskapet gir råd om hvordan man kan bygge en motstandsdyktig sikkerhetskultur med menneske i sentrum.

Mannix med på laget

Med seg på laget har Kai blant annet Thea Mannix som forskningsdirektør.

Mannix har doktorgrad i nevrovitenskap, og spesialiserer seg på hvordan hjernen fungerer med tanke på sikkerhet i virksomheter.

Hennes arbeid er publisert i en rekke anerkjente forskningspublikasjoner og hun har holdt foredrag på store sikkerhetskonferanser med budskap om at det menneskelige perspektivet må i enda større grad være førende for arbeidet med it-sikkerhet.