VEKSTMARKED: Den tradisjonelle infrastrukturen er i vekst, til tross for ensidig opphausing av offentlige skytjenester. (Foto: Evertonpestana/Pixabay)

Kommandospråk til alle plattformer

Microsoft vil gjøre Powershell til åpen kildekode, og gir både Linux og MacOS tilgang til et heftig verktøy.

Det kommandolinjebaserte og scriptorienterte Powershell er neste verktøy ut i strategien Microsoft har for selskapet. Åpenhet er en sentral del av strategien.

For driftere og systemadministratorer er dette svært gode nyheter. Powershell er i utstrakt bruk for å lage automatiseringer av prosesser i et datasenter, og utvide dette til Linux vil ta den delen av standardservermarkedet som ikke allerede er Windows.

Hverken OS X eller Linux har noen sterk posisjon i PC-markedet, men behovet for automatiserte prosedyrer og gode scriptverktøy også for disse klientene er til stede. Et felles verktøy, som også er svært kraftig, er på sin plass.

Microsoft har de siste årene aktivt gjort grep for å tilnærme seg Linux-miljøene. Blant annet slapp de .net-utviklerrammeverket til åpen kildekode i 2014. To år før det ble det mulig å leie virtuelle Linux-servere i deres nettsky Azure.

Åpenheten mot andre plattformer viser seg også i hvordan app-er for Office og andre sentrale Microsoft-verktøy utvikler for andre plattformer enn Windows. Både Linux-baserte Android og mini-motspilleren Ios har fått Office utviklet for seg.

For Microsoft-administratorer er fordelen at de nå plutselig er aktuelle for helt nye oppgaver i et bredere utvalg av roller.

Powershell for Linux er klar til våren neste år. Det er distroene Ubuntu, Centos og Redhat som vil få dette først.

Som en del av samarbeidet Microsoft har med Amazon, vil også Powershell kunne brukes for å styre driftsmiljø som er plassert hos nettskyveteranen.