GRØNN-SVART: It gjør det grønne skiftet mulig, og er helt avgjørende for at vi skal lykkes, men Black Friday er dagen som bør minne oss på at it også bidrar negativt til miljøet.
GRØNN-SVART: It gjør det grønne skiftet mulig, og er helt avgjørende for at vi skal lykkes, men Black Friday er dagen som bør minne oss på at it også bidrar negativt til miljøet.

Grønt virkemiddel med kullsvart karbonavtrykk

LEDER: Black Friday er dagen for dårlig klimasamvittighet i it-bransjen.

Publisert Sist oppdatert

Midt i klimakrise, Glasgow-møte, Co2-avgifter og elektrifisering av norsk sokkel, kommer endelig black friday, og black week. Passe timet til starten av julehandelen kvitterer handelsstanden med fristende rabatter og spesialtilbud så forbruksfesten kan nå stadig nye høyder. For en kullsvart ukes tid, setter vi miljøet på vent og kaster oss ut i forbrukssamfunnet. Dårlig klima-samvittighet byttes ut med dårlig samvittighet for ikke å gi gode nok gaver, eller sløse med penger fordi vi ikke handler når prisen er lavest.

It står sentralt gjennom hele kjøpefesten. Det er grunn til å tro at dette er uka verdens datasentre virkelig går på høygir for å analysere kundeatferd, forstå behov og rette riktig tilbud til riktig mottaker. Hver enkelt av oss skal motta reklame og tilbud på for akkurat de tingene vi leter etter, hverken mer eller mindre. The segment of one, eller personlig reklame, har gått fra å være markedsførernes våte drøm til å bli virkelighet.

Det er grunn til å tro at dette er uka verdens datasentre virkelig går på høygir for å analysere kundeatferd, forstå behov og rette riktig tilbud til riktig mottaker.

Analyser med KI

Basert på analyser med kunstig intelligens, maskinlæring og avanserte algoritmer, er det mulig å forstå trender både i massene og ned til smale segmenter og kombinere med kryssinformasjon, for eksempel alder, kjønn, demografi, geografi, inntektsnivå, interessefelt, tidspunkt på døgnet, været, eller hva det måtte være. Datamengdene og mulighetene er enorme.

Den kunnskapen kan kombineres med informasjon vi legger igjen i kundeklubbene og nettleserloggen vår. Hva vi som individer ser på, interessene vi har, detaljer om hva vi har handlet, og så videre. En moderne handelsvirksomhet kan leie seg datakraft, laste inn datasett, analysere og måle, justere, og gradvis øke sannsynligheten for en handel. Rett person får kjøpt rett vare til rett pris på rett tid. Vinn, vinn, vinn, vinn.

Den eneste som taper er miljøet. Det er ikke bare utvinning av Bitcoin som krever enorm datakraft. Få ganger i løpet av året er datakraften som brukes for å holde forbruksfesten i gang mer tydelig enn i akkurat denne svarte uka. Globalt har it like stort co2-avtrykk som luftfarten.

Klimamessig er it et tveegget sverd. Det grønne skiftet totalt avhengig av it. Men det er også både fossil-industri og forbrukersamfunnet.

Differensiert

Ut fra dette kunne miljøaktivister kanskje ønske seg avgifter på it-bruken. De avgiftene må i så fall være differensierte. Den samme datakraften som gir oss forbruksfesten, er helt avgjørende for det grønne skiftet. Selv i den sorte uka bidrar it også til å gjøre forbruksfesten mindre sort. It optimaliser logistikk og verdikjeder. Vi trenger it for å effektivisere gjenbruk og avfallshåndtering. Og vi trenger ikke minst it for å forske fram og utnytte nye energikilder effektivt, og skape en grønnere økonomi.

Klimamessig er it et tveegget sverd. Det grønne skiftet totalt avhengig av it. Men det er også både fossil-industri og forbrukersamfunnet.

Det er godt det ikke er svart uke hele året. Forhåpentligvis er den dårlige klima-samvittigheten glemt i god tid før pakkene åpnes på julaften.