VINNER HODEJAKTEN. – Ved å tilby bedre lønnsbetingelser kan utenlandske selskaper støvsuge markedet for de flinkeste norske lederne, advarer Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne. Foto: Lederne

Dette tjener norske ikt-ledere

Organisasjonen Lederne har sjekket status på ikt-lederens lønningspose.

Publisert Sist oppdatert

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Gjennom rapporten Norsk Ledelsesbaromter ønsker de å kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere.

Nå skal de ha funnet ut at årslønnen til en leder i ikt-, elektro- og energisektoren i snitt ligger på 757.000 kroner.

På landsbasis ligger en gjennomsnittlig lederårslønn på 738.600 kroner.

Målingen avdekker at lønnsbevisste ledere har mest å hente i utenlandskeide bedrifter, og at norske arbeidsgivere kan stå i fare for å bli utkonkurrert på dette området.

Varsku

Audun Ingvartsen er forbundsleder i Lederne, som står bak Norsk Ledelsesbarometer.

– Her er det grunn til å rope varsku, sier han i en pressemelding fra organisasjonen, og fortsetter:

– Dersom utenlandske aktører i Norge vinner kampen om de dyktigste lederne, kan dette ramme konkurransekraften til den norskeide delen av næringslivet, sier han.

I årets utgave av Norsk Ledelsesbarometer kommer det fram at bruttoårslønnen til ledere som jobber i utenlandskeide foretak i snitt ligger 115.900 kroner, eller 17 prosent, høyere enn årslønnen til ledere i norske bedrifter.

Ingvartsen forteller videre i meldingen at utenlandskeide foretak jevnt over er større enn sine norskeide motstykker, og at ledere gjerne tjener mer på store arbeidsplasser. Dette forklarer likevel på langt nær hele lønnsgapet, fremholder han.

I fjor tjente ledere i utenlandskeide bedrifter i Norge i snitt 809.500 kroner før skatt.

Også på bonussiden er utenlandske arbeidsgivere mer generøse enn de norske. 36 prosent av ledere i bedrifter med utenlandsk hovedeier mottok bonus i 2017, mot 24 prosent av lederne i bedriftene med norsk eier.

Olje på topp 

Én ledergruppe tjener enda mer enn de som jobber hos utenlandskeide foretak. Ledere i statsaksjeselskap har en gjennomsnittlig bruttoårslønn på godt over én million kroner. Disse utgjør imidlertid bare drøyt tre prosent av respondentgrunnlaget i årets Norsk Ledelsesbarometer.

Bransje for bransje er det ledere i olje- og gassektor som har den høyeste årslønnen, med et snitt på nesten én million kroner. Handels- og industriledere tjener i underkant av 700.000 kroner, mens ledere i attføringsbedrifter har den laveste årslønnen i målingen; knappe 550 000 kroner før skatt.

Kvinneledere tjener 81 prosent av hva mannlige ledere gjør, en liten bedring fra 2016.

På fylkesnivå ligger ledere i Rogaland på lønnstoppen, med en gjennomsnittlig brutto årslønn på om lag 830.000 kroner. Deretter følger ledere i Hordaland og Oslo, der snittlønnen ligger på henholdsvis 756.000 og 741.000 kroner. Målingens laveste lederlønning finner vi i Oppland, med en snittlønn på 579.000 kroner.