TIL STANDARD NORGE: Mali Hole Skogen fra IKT Norge tar over vervet som leder av sektorstyre IKT i Standard Norge. (Foto: Standard Norge)

Ny leder i Standard Norges sektorstyre IKT

Mai Hole Skogen som inntar ledervervet, er direktør for teknologi og bærekraft i IKT-Norge. I tillegg styrkes organisasjonen med Lars Bernhard Kalfoss fra Statens Vegvesen og Grete Øwre fra Digitaliseringsdirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Til et viktig kontaktpunkt med næringen har Standard Norge styrket lederverv med it-topper fra Statens Vegvesen, Digitaliseringsdirektoratet og IKT-Norge. Sektorstyrets oppgave er å gi råd til Standard Norge om nye standardiseringsprosjekter. Standard Norge har sektorstyrer og fagråd innenfor bygg, anlegg og eiendom, forbrukersaker, petroleum, lavkarbon og havenergi, helse og omsorg, og IKT.

– Gode standarder er avgjørende for digitalisering og bærekraft, sier Mai Hole Skogen i en pressemelding fra Standard Norge.

Styret

Bruken av standarder setter samfunnet i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer på en smart måte.

Mai Hole Skogen, Standard Norge.

Standard Norges sektorstyre IKT, består i tillegg til IKT-Norge, av medlemmer fra Digitaliseringsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Abelia, Fagforbundet, ITS Norway, Bits AS, Statens vegvesen og DNB ASA/ Swift. Skogen er motivert for vervet og ser fram til gode diskusjoner med Standard Norge og resten av sektorstyret.

– Bruken av standarder setter samfunnet i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer på en smart måte, og det er viktig at næringen er engasjert i og opptatt av standarder og standardisering. Har vi ikke gode standarder, så blir det både krevende og dyrere å utvikle ny teknologi. I vår næring er mye allerede standardisert og bygget på internasjonale standarder som det er bred enighet om, men i digitaliseringens tidsalder må vi stadig ha gode diskusjoner om hvilke standarder næringen trenger, sier Skogen.

Hun har bakgrunn som leder for blant annet Hold Norge rent og Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC), og sitter i det regjeringsoppnevnte samordningsrådet for digitalisering av bygg- og anleggsbransjen. Hun har også bygget og leder den nasjonale samarbeidsarenaen GoForIT som samler teknologibedriftene og universitetene til politikk- og kunnskapsutvikling i krysningen mellom bærekraft, teknologi og kompetanse.

– Bærekraft og digitalisering henger nøye sammen, og både teknologi og standarder er verktøy for å gjøre verden mer bærekraftig. Det perspektivet blir viktig også for Standard Norges sektorstyre IKT, sier Skogen.

Verdifull

Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, mener Skogen vil gi verdifulle bidrag i arbeidet med framtidens standarder for IKT og digitalisering.

– For at standardene vi utvikler skal være relevante, er det avgjørende at vi har god dialog med næringen, og vårt sektorstyre IKT er et viktig bindeledd. Mali Hole Skogen brenner for fagfeltet og for næringen, og hennes kunnskaper og nettverk vil styrke vårt arbeid med standarder innenfor IKT, både når det gjelder å møte næringens behov og ivareta norske interesser når internasjonale standarder utvikles, sier Mehus.

Flere nye medlemmer

Som nye medlemmer i sektorstyret får Skogen med seg Lars Bernhard Kalfoss fra Statens Vegvesen og Grete Øwre fra Digitaliseringsdirektoratet.

Kalfoss er leder for Statens vegvesens it-divisjon som er en av seks landsdekkende fagdivisjoner. Han har blant annet ansvaret for informasjonssikkerhet, effektive it-tjenester, arkitekturstyring og utvikling av digitale tjenester.

Øvre er seksjonsleder ved avdelingen Digital strategi og samhandling i Digitaliseringsdirektoratet. Hun har lang ledererfaring fra NAV og Norges Bank, de siste årene innenfor virksomhetsstyring, inkludert strategiutvikling, langtidsplanlegging, risikostyring og porteføljestyring.

– Forsterkningene i sektorstyre IKT vil gi oss større mulighet til å være proaktive, og vi ønsker at sektorstyret i enda større grad skal være en kilde for gode råd og ønsker fra næringen om hva som er viktig for dem. For Standard Norge er det avgjørende at vi bidrar til verdiskaping i næringen og vi ser fram til et godt samarbeid med gamle og nye medlemmer av sektorstyret, sier Mehus i pressemeldingen.