Slik kan helsefremtiden bli

- Informasjon utveksles, erfaringer diskuteres, diagnoser gis og leger kritiseres over en lav sko, når web 2.0 møter helsemarkedet.

Publisert Sist oppdatert

De reiste til USA for å finne røttene til helseminsteren Bjarne Håkon Hannsens nye planer. 25 personer fra det norske helsesystemet - og helserelatert it-bransje - reiste i mai for å se på nærmere på helseindustrien i San Francisco og Silicon Valley, akkurat som helseminister Bjarne Håkon Hanssen gjorde for et år siden. På programmet sto besøk på Veteran Hospital og Kaiser Permanente.

- Jeg var med fordi programmet var bredt sammensatt og i løpet av noen få dager ga maksimalt inntrykk fra amerikanske helseinstitusjoner og -industri, sier Jan Størmer, overlege og medisinsk faglig it-rådgiver for sykehusledelsen hos UNN HF (Universitetssykehuset Nord-Norge).

Kaiser Permanente er en amerikansk stiftelse som leverer helsetjenester til over åtte millioner mennesker. Disse er medlemmer av Kaiser og kan velge andre leverandører dersom det skulle være ønskelig. Kaiser har gitt sine medlemmer (pasienter) full tilgang til pasientjournalen via pålogging på internett.

- Erfaringene så langt er svært gode. Ved å gi medlemmene full tilgang til journalen opplever de økt tilfredshet og man mener å dokumentere at pasientene er blitt flinkere til å ta vare på seg selv, sier Fredrik Syversen i IKT Norge.

Ifølge Syversen viser erfaringene på Kaiser at pasientene er godt i stand til å kommunisere med helsepersonell. I forkant var man engstelig for at pasientene ikke ville forstå legenes notater, og man testet da ut å "oversette" notatene til et forenklet språk. Pasientene likte ikke dette og forlangte å se de nøyaktige notatene til legene. De kunne heller sjekke på medisinske begreper på internett.

Paradigmeskifte

Den norske helsegruppen møtte Matthew Holst, som ser sosiale medier som en viktig arena for pasienten i fremtiden. Informasjon utveksles, erfaringer diskuteres, diagnoser gis og leger kritiseres over en lav sko, når web 2.0 møter helsemarkedet.

Utviklingen gir det profesjonelle helseapparatet nye utfordringer. Pasienten vil i noen tilfeller være mye bedre informert enn sin behandlende lege eller sykepleier. Holst mener at pasientene i større grad vil opptre som sin egen behandler, og i stor grad hente informasjon fra ulike nettjenester.

Han mener dette vil være et paradigmeskifte i forholdet mellom pasient og behandler. Holst tror også at sosiale medier åpner for å utvikle ulike nettverk for mennesker som er opptatt av de samme lidelsene, pårørende vil kunne søke sammen, og så videre.

Forebygging

Blant de 25 deltagerne var også Truls Korsgaard, prosjektleder i Helse Sør-Øst RHF. Han var med på turen først og fremst for å høre mer om konseptet til Kaiser Permante, og for nettverksbygging.

- Ja, turen tilsvarte til mine forventninger, men jeg syntes det ble litt for mye fokus på "kjernejournal" og "Min Side". Jeg ville gjerne har litt mer fokus på optimalisering, planlegging og styring av sykehus, herunder strukturelle utfordringer relatert til størrelse og organisering av sykehus, sier han.

Han mener Norge kan lære av fokuset på forebygging, blant annet med involvering, styrking og ansvarliggjøring av pasientene gjennom bruk av effektive it-løsninger. Men Norge må passe seg for finansieringsordninger som ligner på de amerikanske.

- Dette var en av de mest lærerike turene eller konferansene jeg har vært med på, sier Korsgaard.

Sykehusløsning

Også Størmer vil trygt anbefale en slik tur til andre i helse-Norge. Som representant fra Nord-Norge var han spesielt interessert i Veteran Hospital, som har pasientene sine spredt over hele USA. Dette krever spesielle samhandlingsalternativer, over lange distanser. Det betyr kommunikasjon mellom mange små enheter som skal dele ansvar for komplisert oppfølging.

- Ellers er det verdt å bringe videre at den it-løsningen som Kaiser Permantene har valgt, ikke er en administrativ sykehusløsning som er videreutviklet til totalløsning. Det er tvert imot en helseløsning som er videreutviklet til primær- og spesialisthelsetjenester, sier Størmer.