THINKPAD: Den gamle IBM-merkevaren Thinkpad er fortsatt et sterkt merkenavn for Lenovo, fastslår nordensjef Morten Karlsrud. (Foto: Toralv Østvang)
THINKPAD: Den gamle IBM-merkevaren Thinkpad er fortsatt et sterkt merkenavn for Lenovo, fastslår nordensjef Morten Karlsrud. (Foto: Toralv Østvang)

Lenovo størst i Norden

Lenovo melder om god vekst, også i Norden, der Lenovo med sine 29,6 prosent nå er pc-leverandøren med størst markedsandel, ifølge selskapets nordensjef.

For Norges del kom markedsandelen i første kvartal av kalenderåret 2018 opp i 25,8 prosent, opplyser Morten Karlsrud til Computerworld, med referanse til tall fra analyseselskapet IDC.

Karlsrud har vært nordisk sjef for Lenovo de siste to årene, og kan glede seg over at selskapet nå er markedsleder på det nordiske pc-markedet for andre kvartal på rad.

Ifølge Karlsrud hadde Lenovo i Norden en omsetningsøkning på cirka 25 prosent det siste regnskapsåret, med nær en dobling av bunnlinjen.

– Dermed fremstår Lenovo i Norden som en veldig sterk region både på europeisk og globalt plan. I det hele tatt gjør Lenovo det nå veldig bra både globalt, i Norden og også her i Norge, sier Karlsrud.

Til daglig holder Karlsrud til på Lenovos norgeskontor på Kolbotn utenfor Oslo, men tilbringer mye av tiden rundt omkring hos de nordiske avdelingene.

– Hva er forklaringen på at dere gjør det så bra, i tillegg til at dere åpenbart er dyktige selgere?

– Det handler jo mye om vår arv på produktsiden. Vi er veldig opptatt av produkter og vi greier å gjenoppfinne Thinkpad-en hele tiden, der vi bevarer det solide og robuste som Thinkpad-en er forbundet med, samtidig som vi greier å gjøre den tynnere, lettere og med stadig nye funksjoner. Dessuten har vi en veldig ryddig og god kanalstrategi, der vi utelukkende jobber gjennom kanalpartnere, sier Karlsrud.

Tallene som Lenovo nå har lagt fram, reflekterer at selskapet trapper opp prosessen med å endre seg fra å være en forholdsvis rendyrket pc-produsent, med fokus på bærbare pc-er, til å bli en teknologiutvikler som også satser sterkt på smartenheter, levering til datasentre og på nye teknologier som Tingenes internett (IOT) og kunstig intelligens (AI).

11 prosent vekst

For første gang på ti kvartaler kunne Lenovo melde om tosifret prosentvis økning i den globale kvartalsomsetningen, med en vekst på 11 prosent i kvartalet januar-mars sammenlignet med det samme kvartalet året før. Kvartalsinntektene kom opp i 10,6 milliarder dollar (cirka 86 milliarder kroner).

Kvartalet januar-mars var for øvrig det siste i selskapets regnskapsår 2017/2018, som endte med en omsetning på 45,3 milliarder dollar (over 367 milliarder kroner). Dette representerer en vekst på fem prosent sammenliknet med året før.

– Ny vekstfase

For databransjen generelt har pc-salgstallene på verdensbasis bydd på lite å glede seg over gjennom en årrekke, men Lenovo ser nå for sin del ut til å ha lykkes i å snu utviklingen til en god fremdrift. – Et bevis på at Lenovo virkelig har gått inn i en ny vekstfase, sier konsernets styreformann og administrerende direktør, Yang Yuanqing.

Lenovos avdeling for pc-er og smartenheter hadde i siste kvartal en vekst i omsetningen på 16 prosent, den største veksten på fire år. Datasenter-divisjonen oppnådde en vekst i omsetningen på hele 44 prosent.

Mobil-utfordringer

På mobilsiden, der Lenovos merkevare i første rekke er Motorola, sier imidlertid pressemeldingen om kvartals- og årsresultatene mer om restrukturering, kostnadskutt og kommende vekst enn om hvordan de nye tallene forholder seg i en sammenligning med fjoråret.

Omsetningen på dette feltet var 1,3 milliarder dollar i siste kvartal og 7,2 milliarder dollar for regnskapsåret under ett. Pressemeldingen trekker frem 13 prosents omsetningsvekst for siste kvartal i Latin-Amerika og 54 prosent vekst i antall solgte enheter i USA – det siste resulterte i 1,1 prosentpoengs vekst i markedsandelen, som kom opp i 3,8 prosent.

Men selv med utfordringene i mobilmarkedet er det klart at Lenovo, som i sin tid var IBMs pc-divisjon – stikkord: Thinkpad – nå ser ut til å ha nådd målet om å signalisere styrke i pc-markedet. Samtidig ser det ut til at konsernet greier å omstille seg i et marked som mer og mer preges av at det nå gjelder å vise at man er beredt til å ta del i den store transformasjonen som vi på godt norsk gjerne kaller digitaliseringen av samfunnet.